Thần Binh Huyền Kỳ II

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 100 - Đang tiến hànhVấn Thiên sau nửa năm tu luyện đã được thăng chức lên làm Võ Lâm Minh Chủ, đối phó với Tà Đế. Trước khi bắt đầu cuộc chiến đẫm máu tiếp theo mở màn cho thế giới Thần Binh 2 này, Vấn Thiên cùng với Thiết Tâm, đã làm gì?! Thiết Tâm đoạn tuyệt tình nghĩa với Vấn Thiên, giờ đây đã vung kiếm trảm sát người võ lâm không hề nương, nhưng sao khi thấy cô gái thần bí và Vấn Thiên hôn nhau, lại có cảm giác ghen?! Thần Binh Huyền Kỳ 2 đã trở lại…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thần Binh Huyền Kỳ II 100 comicvn.net 17.08.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 99 comicvn.net 16.08.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 98 comicvn.net 15.08.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 97 comicvn.net 14.08.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 96 comicvn.net 13.08.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 95 comicvn.net 11.08.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 94 comicvn.net 9.08.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 93 comicvn.net 9.08.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 92 comicvn.net 6.08.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 91 comicvn.net 4.08.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 90 comicvn.net 3.08.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 89 comicvn.net 3.08.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 88 comicvn.net 1.08.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 87 comicvn.net 29.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 86 comicvn.net 26.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 85 comicvn.net 25.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 84 comicvn.net 21.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 83 comicvn.net 18.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 82 comicvn.net 17.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 81 comicvn.net 15.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 80 comicvn.net 15.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 79 comicvn.net 13.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 78 comicvn.net 12.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 77 comicvn.net 12.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 76 comicvn.net 11.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 75 comicvn.net 11.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 74 comicvn.net 11.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 73 comicvn.net 11.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 72 comicvn.net 11.07.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 71 comicvn.net 5.06.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 70 comicvn.net 2.06.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 69 comicvn.net 31.05.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 68 comicvn.net 29.05.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 67 comicvn.net 28.05.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 66 comicvn.net 27.05.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 65 comicvn.net 26.05.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 64 comicvn.net 25.05.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 63 comicvn.net 22.05.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 62 comicvn.net 21.05.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 61 comicvn.net 20.05.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 60 comicvn.net 12.05.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 59 comicvn.net 10.05.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 58 comicvn.net 8.05.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 57 comicvn.net 17.04.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 56 comicvn.net 17.04.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 55 comicvn.net 12.04.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 54 comicvn.net 7.04.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 53 comicvn.net 4.04.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 52 comicvn.net 31.03.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 51 comicvn.net 30.03.2014 Thần Binh Huyền Kỳ II 50 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 49 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 48 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 47 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 46 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 45 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 44 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 43 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 42 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 41 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 40 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 39 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 38 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 37 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 36 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 35 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 34 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 33 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 32 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 31 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 30 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 29 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 28 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 27 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 26 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 25 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 24 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 23 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 22 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 21 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 20 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 19 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 18 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 17 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 16 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 15 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 14 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 13 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 12 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 11 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 10 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 9 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 8 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 7 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 6 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 5 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 4 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 3 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 2 comicvn.net 4.10.2013 Thần Binh Huyền Kỳ II 1 comicvn.net 4.10.2013