Thần Châu Kỳ Hiệp

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Manhua .

Chương mới nhất: 31 - Đang tiến hànhThần Châu Kỳ Hiệp Tiêu Thu Thủy, bám sát nguyên tác của Ôn Cự Hiệp Ôn Thụy An. Nhân vật chính là Tiêu Thu Thủy nghĩa khí ngút trời, thích kết giao hào kiệt thiên hạ. Gian thần nắm quyền, ngoại tộc xâm lăng, bước vào con đường bảo vệ đất nước. Cơ duyên xảo hợp, ăn được “Vô Cực Tiên Đan” Võ Lâm Đệ Nhất Nhân “Yến Cuồng Đồ” lưu lại, cuối cùng còn học được “Vong Tình Thiên Thư” mà người võ lâm ai cũng mơ ước, tay cầm Thiên Hạ Anh Hùng Lệnh, triệu tập anh hùng thiên hạ tổ hợp thành “Thần Châu Kết Nghĩa” đấu Quyền Lực Bang, Chu Đại Thiên Vương, Yến Cuồng Đồ, liên kết với Nhạc Phi chống giặc ngoại xâm…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thần Châu Kỳ Hiệp 31 comicvn.net 17.04.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 30 comicvn.net 16.04.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 29 comicvn.net 16.04.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 28 comicvn.net 15.04.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 27 comicvn.net 12.04.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 26 comicvn.net 12.04.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 25 comicvn.net 10.04.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 24 comicvn.net 10.04.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 23 comicvn.net 5.04.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 22 comicvn.net 4.04.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 21 comicvn.net 3.04.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 20 comicvn.net 3.04.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 19 comicvn.net 31.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 18 comicvn.net 29.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 17 comicvn.net 27.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 16 comicvn.net 27.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 15 comicvn.net 27.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 14 19.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 13 19.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 12 19.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 11 19.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 10 19.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 9 19.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 8 19.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 7 19.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 6 19.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 5 19.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 4 19.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 3 19.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 2 19.03.2015 Thần Châu Kỳ Hiệp 1 19.03.2015