Thần thoại Bắc Âu

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Comic , Manhwa .

Chương mới nhất: 47 - Đang tiến hànhThần thoại Bắc Âu bao gồm tôn giáo và tín ngưỡng thời kỳ tiền Ki-tô giáo, cùng với các truyền thuyết của cư dân vùng Scandinavia, kể cả những người định cư trên đảo Iceland – nơi tìm thấy nhiều tư liệu viết của thần thoại Bắc Âu. Dị bản nổi tiếng của thần thoại Bắc Âu là thần thoại các dân tộc gốc Đức vốn hình thành từ thần thoại các dân tộc Ấn-Âu tồn tại trước đó.

Tôn giáo các dân tộc Bắc Âu không dựa trên một “sự thật” được truyền trực tiếp từ thần thánh đến con người (tuy cũng có những câu chuyện người trần được thần thánh viếng thăm) và không có những văn bản chính quy như Kinh Thánh của Kitô giáo hay kinh Qur’an của Hồi giáo. Thần thoại Bắc Âu được truyền miệng dưới dạng những bài thơ dài. Việc lưu truyền tôn giáo Bắc Âu diễn ra mạnh nhất vào thời Viking. Người ta tìm hiểu về thần thoại Bắc Âu chủ yếu qua các sử thi Edda và các văn bản ghi chép trong thời Kitô giáo mở rộng về khu vực Scandinavia. Thần thoại Bắc Âu có ảnh hưởng lớn đến các tác phẩm văn học nghệ thuật.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thần thoại Bắc Âu 47 14.04.2017 Thần thoại Bắc Âu 46 comicvn.net 10.04.2017 Thần thoại Bắc Âu 45 8.04.2017 Thần thoại Bắc Âu 44 comicvn.net 5.04.2017 Thần thoại Bắc Âu 43 4.04.2017 Thần thoại Bắc Âu 42 comicvn.net 1.04.2017 Thần thoại Bắc Âu 41 28.03.2017 Thần thoại Bắc Âu 40 comicvn.net 24.03.2017 Thần thoại Bắc Âu 39 22.03.2017 Thần thoại Bắc Âu 38 20.03.2017 Thần thoại Bắc Âu 37 comicvn.net 17.03.2017 Thần thoại Bắc Âu 36 comicvn.net 14.03.2017 Thần thoại Bắc Âu 35 comicvn.net 14.03.2017 Thần thoại Bắc Âu 34 comicvn.net 14.03.2017 Thần thoại Bắc Âu 33 comicvn.net 14.03.2017 Thần thoại Bắc Âu 32 comicvn.net 2.02.2017 Thần thoại Bắc Âu 31 comicvn.net 21.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 30 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 29 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 28 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 27 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 26 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 25 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 24 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 23 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 22 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 21 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 20 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 19 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 18 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 17 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 16 comicvn.net 9.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 15 comicvn.net 7.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 14 comicvn.net 7.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 13 comicvn.net 7.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 12 comicvn.net 7.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 11 comicvn.net 7.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 10 comicvn.net 7.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 9 comicvn.net 7.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 8 comicvn.net 7.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 7 comicvn.net 7.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 6 comicvn.net 7.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 5 comicvn.net 7.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 4 comicvn.net 7.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 2 comicvn.net 7.01.2017 Thần thoại Bắc Âu 1 comicvn.net 7.01.2017