loading...

Thần Thoại Hy Lạp

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Historical , Manhwa , Romance , Shounen , Truyện scan .

Chương mới nhất: 17 - Đang tiến hànhThần thoại Hy Lạp là những truyện thần thoại của người Hy Lạp, bao gồm các truyền thuyết về các vị thần và các vị anh hùng của người Hy Lạp. Ban đầu, thần thoại Hy Lạp là những câu chuyện thơ truyền khẩu qua nhiều thế hệ. Các câu chuyện đó tồn tại đến ngày nay là nhờ các ghi chép về các câu chuyện truyền miệng nói trên, đôi khi chúng được bổ sung thêm các lời giải thích về các ý nghĩa biểu tượng hoặc các hàm ý khác có thể là hiện đại hoặc cổ điển. Nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu là tìm ra những ý nghĩa ban đầu được ẩn giấu trên các hình vẽ trên các bình gốm sứ, các bức họa,… hoặc đằng sau những nghi lễ tôn giáo còn tồn tại đến ngày nay.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thần Thoại Hy Lạp 17 hamtruyen.com 9.05.2017 Thần Thoại Hy Lạp 16 hamtruyen.com 9.05.2017 Thần Thoại Hy Lạp 15 hamtruyen.com 9.05.2017 Thần Thoại Hy Lạp 14 hamtruyen.com 9.05.2017 Thần Thoại Hy Lạp 13 hamtruyen.com 8.05.2017 Thần Thoại Hy Lạp 12 tuthienbao.com 29.11.2014 Thần Thoại Hy Lạp 11 tuthienbao.com 29.11.2014 Thần Thoại Hy Lạp 10 tuthienbao.com 29.11.2014 Thần Thoại Hy Lạp 9 tuthienbao.com 29.11.2014 Thần Thoại Hy Lạp 8 tuthienbao.com 29.11.2014 Thần Thoại Hy Lạp 7 tuthienbao.com 29.11.2014 Thần Thoại Hy Lạp 6 tuthienbao.com 29.11.2014 Thần Thoại Hy Lạp 5 tuthienbao.com 29.11.2014 Thần Thoại Hy Lạp 4 tuthienbao.com 29.11.2014 Thần Thoại Hy Lạp 3 TM Team 29.11.2014 Thần Thoại Hy Lạp 2 TM Team 29.11.2014 Thần Thoại Hy Lạp 1 TM Team 29.11.2014