Thanh Ninh Chi Hạ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 177 - Đang tiến hànhNữ chính của chúng ta, Ninh Đóa Đóa, sau khi chuyển trường từ thành phố S về thành phố Q ven biển, ngày đầu tiên đi học, đã phát hiện ra một anh học bá trâu nhất trường, cũng là đệ nhất soái cơ, đang trốn một góc khóc hu hu do cô lạc đường khi tới trường, họ chia tay nhau khi cảm xúc đôi bên không mấy vui vẻ cho lắm. Sau đó Đóa Đóa lại có một mối nghiệt duyên với người tình trong mộng của các thiếu nữ toàn trường. Và thế là những cảnh khóc chảy nước mắt, cười phọt nước mũi, đã xảy ra giữa các vị “lam thanh lữ thú” của chúng ta.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thanh Ninh Chi Hạ 177 18.01.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 176 10.01.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 175 31.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 174 30.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 173 28.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 172 26.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 171 25.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 170 24.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 169 22.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 167 18.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 166 18.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 165 16.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 164 15.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 163 13.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 162 12.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 161 12.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 160 12.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 159 8.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 158 8.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 157 7.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 156 5.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 154 3.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 153 2.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 152 30.11.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 151 20.11.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 146 14.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 145 13.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 144 12.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 143 12.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 142 10.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 141 9.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 140 7.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 140 9.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 139 7.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 138 30.09.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 137 28.09.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 136 28.09.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 135 28.09.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 134 12.09.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 129 A3 Manga 9.08.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 128 A3 Manga 9.08.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 127 A3 Manga 9.08.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 126 2.08.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 126 9.08.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 125 1.08.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 124 22.04.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 123 A3 Manga 16.04.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 122 A3 Manga 11.04.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 121 A3 Manga 11.04.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 120 A3 Manga 11.04.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 119 A3 Manga 11.04.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 118 A3 Manga 22.03.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 117 A3 Manga 16.03.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 116 12.03.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 115 A3 Manga 9.03.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 114 A3 Manga 6.03.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 112 A3 Manga 1.03.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 111 A3 Manga 23.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 110 21.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 110 24.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 109 A3 Manga 18.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 108 A3 Manga 18.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 107 A3 Manga 18.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 106 A3 Manga 8.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 105 A3 Manga 7.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 104 7.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 103 6.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 102 4.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 101 A3 Manga 19.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 100 14.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 99 13.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 98 12.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 97 A3 Manga 10.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 97 11.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 96 A3 Manga 9.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 95 7.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 94 A3 Manga 6.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 93 6.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 92 4.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 91 29.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 90 26.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 89 23.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 88 20.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 87 19.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 86 19.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 85 17.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 84 16.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 83 16.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 82 16.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 81 13.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 80 12.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 79 12.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 78 10.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 77 9.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 76 8.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 75 7.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 74 6.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 73 5.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 72 4.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 71 3.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 70 2.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 69 1.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 68 30.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 67 29.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 66 28.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 65 27.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 64 26.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 63 25.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 62 24.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 61 23.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 60 22.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 59 22.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 59 22.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 58 20.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 57 19.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 56 18.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 55 17.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 54 16.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 53 16.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 52 14.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 51 14.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 50 12.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 49 11.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 48 11.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 47 9.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 46 9.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 45 7.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 44 6.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 43 5.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 42 4.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 41 3.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 40 2.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 39 1.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 38 31.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 37 30.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 36 29.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 35 28.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 34 27.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 33 26.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 32 26.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 31 24.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 30 23.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 29 22.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 28 21.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 27 20.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 26 19.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 25 17.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 25 19.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 23 16.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 22 15.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 21 14.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 20 13.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 19 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 18 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 17 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 16 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 15 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 14 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 13 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 12 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 11 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 10 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 9 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 8 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 7 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 6 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 5 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 4 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 3 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 2 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 1 12.10.2016