Thanh Ninh Chi Hạ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 406 - Đang tiến hànhNữ chính của chúng ta, Ninh Đóa Đóa, sau khi chuyển trường từ thành phố S về thành phố Q ven biển, ngày đầu tiên đi học, đã phát hiện ra một anh học bá trâu nhất trường, cũng là đệ nhất soái cơ, đang trốn một góc khóc hu hu do cô lạc đường khi tới trường, họ chia tay nhau khi cảm xúc đôi bên không mấy vui vẻ cho lắm. Sau đó Đóa Đóa lại có một mối nghiệt duyên với người tình trong mộng của các thiếu nữ toàn trường. Và thế là những cảnh khóc chảy nước mắt, cười phọt nước mũi, đã xảy ra giữa các vị “lam thanh lữ thú” của chúng ta.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thanh Ninh Chi Hạ 406 13.05.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 405 3.05.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 404 29.04.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 403 22.04.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 402 18.04.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 401 16.04.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 400 8.04.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 399 7.04.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 398 6.04.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 397 5.04.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 396 25.03.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 395 24.03.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 393 15.03.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 393 18.03.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 392 10.03.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 392 10.03.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 391 8.03.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 390 3.03.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 389 28.02.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 388 25.02.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 387 24.02.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 386 19.02.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 385 15.02.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 384 10.02.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 383 6.02.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 382 3.02.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 381 31.01.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 379 24.01.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 378 19.01.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 377 17.01.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 376 17.01.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 375 10.01.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 373 6.01.2019 Thanh Ninh Chi Hạ 372 29.12.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 371 27.12.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 370 23.12.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 369 20.12.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 368 15.12.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 367 14.12.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 366 8.12.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 365 6.12.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 364 1.12.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 362 26.11.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 361 24.11.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 360 18.11.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 359 17.11.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 358 13.11.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 357 12.11.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 356 11.11.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 355 11.11.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 353 8.11.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 352 7.11.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 351 3.11.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 348 25.10.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 347 21.10.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 346 18.10.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 345 14.10.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 344 13.10.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 343 7.10.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 342 4.10.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 341 29.09.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 340 27.09.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 339 23.09.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 338 19.09.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 337 16.09.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 336 12.09.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 333 7.09.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 331 5.09.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 329 4.09.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 328 3.09.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 326 3.09.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 325 2.09.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 324 2.09.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 323 1.09.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 322 31.08.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 321 30.08.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 320 29.08.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 319 28.08.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 313 23.08.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 312 23.08.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 311 23.08.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 310 23.08.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 309 23.08.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 308 4.08.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 307 3.08.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 306 2.08.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 305 1.08.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 304 30.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 303 29.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 302 28.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 301 27.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 300 26.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 299 25.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 298 23.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 297 21.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 296 20.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 295 30.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 295 20.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 294 20.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 293 19.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 292 18.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 291 17.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 290 16.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 289 16.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 288 16.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 287 14.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 286 13.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 285 13.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 284 12.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 283 11.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 282 11.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 281 10.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 280 9.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 279 8.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 277 7.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 275 5.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 274 3.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 273 2.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 272 1.07.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 271 30.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 270 30.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 266 29.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 265 28.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 264 27.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 263 26.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 262 26.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 261 25.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 260 25.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 259 24.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 257 23.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 253 22.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 252 22.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 251 22.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 248 21.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 247 21.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 246 20.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 245 18.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 243 18.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 242 16.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 241 15.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 240 15.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 239 14.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 238 15.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 237 13.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 236 13.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 235 13.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 234 12.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 233 11.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 232 11.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 231 11.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 230 11.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 229 10.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 228 10.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 227 10.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 226 8.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 225 7.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 224 4.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 223 3.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 222 3.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 221 1.06.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 220 24.05.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 219 23.05.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 218 22.05.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 217 21.05.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 216 20.05.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 215 12.05.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 214 10.05.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 213 10.05.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 212 9.05.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 211 7.05.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 210 4.05.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 209 3.05.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 208 1.05.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 206 28.04.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 205 16.04.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 204 11.04.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 203 10.04.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 202 10.04.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 201 6.04.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 200 5.04.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 199 4.04.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 199 4.04.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 198 31.03.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 197 30.03.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 196 30.03.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 195 27.03.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 195 27.03.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 194 27.03.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 193 27.03.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 192 21.03.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 191 19.03.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 190 14.03.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 189 12.03.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 187 5.03.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 186 2.03.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 184 14.02.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 182 11.02.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 180 26.01.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 179 24.01.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 178 23.01.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 177 18.01.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 176 10.01.2018 Thanh Ninh Chi Hạ 175 31.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 174 30.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 173 28.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 172 26.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 171 25.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 170 24.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 169 22.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 167 18.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 166 18.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 165 16.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 164 15.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 163 13.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 162 12.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 161 12.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 160 12.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 159 8.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 158 8.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 157 7.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 156 5.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 154 3.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 153 2.12.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 152 30.11.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 151 20.11.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 146 14.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 145 13.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 144 12.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 143 12.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 142 10.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 141 9.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 140 7.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 140 9.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 139 7.10.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 138 30.09.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 137 28.09.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 136 28.09.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 135 28.09.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 134 12.09.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 129 A3 Manga 9.08.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 128 A3 Manga 9.08.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 127 A3 Manga 9.08.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 126 2.08.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 126 9.08.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 125 1.08.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 124 22.04.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 123 A3 Manga 16.04.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 122 A3 Manga 11.04.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 121 A3 Manga 11.04.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 120 A3 Manga 11.04.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 119 A3 Manga 11.04.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 118 A3 Manga 22.03.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 117 A3 Manga 16.03.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 116 12.03.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 115 A3 Manga 9.03.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 114 A3 Manga 6.03.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 112 A3 Manga 1.03.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 111 A3 Manga 23.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 110 21.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 110 24.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 109 A3 Manga 18.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 108 A3 Manga 18.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 107 A3 Manga 18.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 106 A3 Manga 8.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 105 A3 Manga 7.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 104 7.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 103 6.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 102 4.02.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 101 A3 Manga 19.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 100 14.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 99 13.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 98 12.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 97 A3 Manga 10.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 97 11.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 96 A3 Manga 9.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 95 7.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 94 A3 Manga 6.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 93 6.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 92 4.01.2017 Thanh Ninh Chi Hạ 91 29.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 90 26.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 89 23.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 88 20.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 87 19.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 86 19.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 85 17.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 84 16.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 83 16.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 82 16.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 81 13.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 80 12.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 79 12.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 78 10.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 77 9.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 76 8.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 75 7.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 74 6.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 73 5.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 72 4.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 71 3.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 70 2.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 69 1.12.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 68 30.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 67 29.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 66 28.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 65 27.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 64 26.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 63 25.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 62 24.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 61 23.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 60 22.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 59 22.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 59 22.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 58 20.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 57 19.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 56 18.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 55 17.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 54 16.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 53 16.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 52 14.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 51 14.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 50 12.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 49 11.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 48 11.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 47 9.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 46 9.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 45 7.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 44 6.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 43 5.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 42 4.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 41 3.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 40 2.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 39 1.11.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 38 31.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 37 30.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 36 29.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 35 28.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 34 27.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 33 26.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 32 26.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 31 24.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 30 23.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 29 22.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 28 21.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 27 20.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 26 19.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 25 17.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 25 19.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 23 16.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 22 15.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 21 14.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 20 13.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 19 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 18 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 17 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 16 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 15 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 14 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 13 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 12 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 11 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 10 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 9 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 8 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 7 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 6 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 5 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 4 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 3 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 2 12.10.2016 Thanh Ninh Chi Hạ 1 12.10.2016