Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 58 - Đang tiến hành



Main chính là người có khả năng cảm nhận ký ức của đồ vật! Vì thế anh “vô tình” rơi vào 1 vụ quỷ dị bí ẩn… Ma quái, rùn rợn đến lạnh người, chiến đấu, những màn đối đấu kịch tính… Và những bí ẩn đang chờ bạn khám phá!



Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 58 15.12.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 57 12.12.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 56 12.12.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 55 10.12.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 54 9.12.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 53 8.12.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 52 6.12.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 51 5.12.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 50 4.12.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 49 3.12.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 48 1.12.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 47 1.12.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 46 29.11.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 45 30.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 44 29.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 43 27.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 42 26.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 41 25.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 40 23.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 39 22.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 38 21.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 37 20.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 36 19.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 35 17.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 34 16.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 31 12.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 30 10.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 29 9.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 28 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 27 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 26 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 25 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 24 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 23 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 22 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 21 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 20 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 19 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 18 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 17 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 16 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 15 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 14 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 13 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 12 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 11 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 10 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 9 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 8 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 7 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 6 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 5 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 4 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 3 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 2 8.08.2016 Thành Phố Quỷ Dị – The Lost City 1 8.08.2016