Thánh Tổ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua .

Chương mới nhất: 161 - Đang tiến hànhĐây là thần giới Phong thần thăng cấp hoàn toàn mới, chỗ này có Trụ vương, Khương Tử Nha, Tô Đắc Kỷ, Dương Tiễn đều có định vị hoàn toàn mới. Nơi này có Hoàng giả, Hỏa Vân Động hoàng giả. Nơi này có thánh nhân, đạo môn Tam Thanh. Nơi này cũng có Thượng cổ thần ma, Xi Vưu, Hình Thiên. Nơi này còn có một thiếu niên tên là La Liệt, mở ra một thời đại Phong Thần mới ” Ta không phải là anh hùng” nhưng cũng cái thế vô song.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thánh Tổ 161 8.01.2019 Thánh Tổ 160 23.12.2018 Thánh Tổ 159 21.12.2018 Thánh Tổ 158 19.12.2018 Thánh Tổ 157 12.12.2018 Thánh Tổ 156 21.11.2018 Thánh Tổ 155 20.11.2018 Thánh Tổ 153 10.11.2018 Thánh Tổ 152 7.11.2018 Thánh Tổ 151 3.11.2018 Thánh Tổ 150 31.10.2018 Thánh Tổ 149 truyentranhtuan.com 27.10.2018 Thánh Tổ 148 24.10.2018 Thánh Tổ 147 20.10.2018 Thánh Tổ 146 17.10.2018 Thánh Tổ 145 13.10.2018 Thánh Tổ 144 10.10.2018 Thánh Tổ 143 4.10.2018 Thánh Tổ 142 29.09.2018 Thánh Tổ 141 26.09.2018 Thánh Tổ 140 22.09.2018 Thánh Tổ 139 19.09.2018 Thánh Tổ 137 12.09.2018 Thánh Tổ 136 8.09.2018 Thánh Tổ 135 5.09.2018 Thánh Tổ 134 1.09.2018 Thánh Tổ 133 29.08.2018 Thánh Tổ 132 25.08.2018 Thánh Tổ 130 18.08.2018 Thánh Tổ 129 15.08.2018 Thánh Tổ 128 11.08.2018 Thánh Tổ 127 8.08.2018 Thánh Tổ 126 4.08.2018 Thánh Tổ 125 1.08.2018 Thánh Tổ 124 28.07.2018 Thánh Tổ 123 25.07.2018 Thánh Tổ 122 21.07.2018 Thánh Tổ 121 18.07.2018 Thánh Tổ 120 14.07.2018 Thánh Tổ 119 11.07.2018 Thánh Tổ 118 7.07.2018 Thánh Tổ 117 4.07.2018 Thánh Tổ 116 30.06.2018 Thánh Tổ 115 27.06.2018 Thánh Tổ 114 23.06.2018 Thánh Tổ 113 20.06.2018 Thánh Tổ 112 16.06.2018 Thánh Tổ 111 13.06.2018 Thánh Tổ 110 9.06.2018 Thánh Tổ 109 6.06.2018 Thánh Tổ 108 2.06.2018 Thánh Tổ 107 30.05.2018 Thánh Tổ 106 26.05.2018 Thánh Tổ 105 23.05.2018 Thánh Tổ 104 19.05.2018 Thánh Tổ 103 16.05.2018 Thánh Tổ 102 12.05.2018 Thánh Tổ 101 9.05.2018 Thánh Tổ 101 12.05.2018 Thánh Tổ 100 7.05.2018 Thánh Tổ 100 7.05.2018 Thánh Tổ 99 5.05.2018 Thánh Tổ 98 2.05.2018 Thánh Tổ 97 30.04.2018 Thánh Tổ 96 28.04.2018 Thánh Tổ 95 25.04.2018 Thánh Tổ 93 21.04.2018 Thánh Tổ 92 18.04.2018 Thánh Tổ 91 16.04.2018 Thánh Tổ 90 14.04.2018 Thánh Tổ 89 11.04.2018 Thánh Tổ 88 9.04.2018 Thánh Tổ 87 7.04.2018 Thánh Tổ 87 7.04.2018 Thánh Tổ 86 4.04.2018 Thánh Tổ 85 2.04.2018 Thánh Tổ 84 31.03.2018 Thánh Tổ 83 26.03.2018 Thánh Tổ 82 26.03.2018 Thánh Tổ 81 24.03.2018 Thánh Tổ 80 22.03.2018 Thánh Tổ 79 19.03.2018 Thánh Tổ 78 17.03.2018 Thánh Tổ 77 14.03.2018 Thánh Tổ 76 12.03.2018 Thánh Tổ 75 11.03.2018 Thánh Tổ 74 7.03.2018 Thánh Tổ 73 5.03.2018 Thánh Tổ 72 3.03.2018 Thánh Tổ 71 28.02.2018 Thánh Tổ 70 26.02.2018 Thánh Tổ 69 24.02.2018 Thánh Tổ 68 22.02.2018 Thánh Tổ 68 23.02.2018 Thánh Tổ 67 19.02.2018 Thánh Tổ 66 17.02.2018 Thánh Tổ 65 14.02.2018 Thánh Tổ 64 12.02.2018 Thánh Tổ 63 10.02.2018 Thánh Tổ 62 7.02.2018 Thánh Tổ 61 5.02.2018 Thánh Tổ 60 3.02.2018 Thánh Tổ 59 31.01.2018 Thánh Tổ 58 29.01.2018 Thánh Tổ 57 27.01.2018 Thánh Tổ 56 24.01.2018 Thánh Tổ 55 22.01.2018 Thánh Tổ 54 20.01.2018 Thánh Tổ 53 17.01.2018 Thánh Tổ 52 16.01.2018 Thánh Tổ 51 16.01.2018 Thánh Tổ 50 16.01.2018 Thánh Tổ 49 16.01.2018 Thánh Tổ 48 16.01.2018 Thánh Tổ 47 13.01.2018 Thánh Tổ 44 13.01.2018 Thánh Tổ 43 12.01.2018 Thánh Tổ 42 12.01.2018 Thánh Tổ 41 12.01.2018 Thánh Tổ 40 12.01.2018 Thánh Tổ 39 11.01.2018 Thánh Tổ 38 11.01.2018 Thánh Tổ 37 11.01.2018 Thánh Tổ 36 10.01.2018 Thánh Tổ 35 10.01.2018 Thánh Tổ 34 10.01.2018 Thánh Tổ 33 10.01.2018 Thánh Tổ 32 10.01.2018 Thánh Tổ 31 8.01.2018 Thánh Tổ 30 8.01.2018 Thánh Tổ 29 8.01.2018 Thánh Tổ 28 8.01.2018 Thánh Tổ 27 8.01.2018 Thánh Tổ 26 8.01.2018 Thánh Tổ 25 8.01.2018 Thánh Tổ 24 8.01.2018 Thánh Tổ 23 8.01.2018 Thánh Tổ 22 8.01.2018 Thánh Tổ 21 8.01.2018 Thánh Tổ 20 8.01.2018 Thánh Tổ 19 8.01.2018 Thánh Tổ 18 8.01.2018 Thánh Tổ 17 8.01.2018 Thánh Tổ 16 8.01.2018 Thánh Tổ 15 8.01.2018 Thánh Tổ 14 8.01.2018 Thánh Tổ 13 8.01.2018 Thánh Tổ 12 8.01.2018 Thánh Tổ 11 8.01.2018 Thánh Tổ 10 8.01.2018 Thánh Tổ 9 8.01.2018 Thánh Tổ 8 8.01.2018 Thánh Tổ 7 8.01.2018 Thánh Tổ 6 8.01.2018 Thánh Tổ 5 8.01.2018 Thánh Tổ 4 8.01.2018 Thánh Tổ 3 8.01.2018 Thánh Tổ 2 8.01.2018 Thánh Tổ 1 8.01.2018