Thánh Tổ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua .

Chương mới nhất: 54 - Đang tiến hànhĐây là thần giới Phong thần thăng cấp hoàn toàn mới, chỗ này có Trụ vương, Khương Tử Nha, Tô Đắc Kỷ, Dương Tiễn đều có định vị hoàn toàn mới. Nơi này có Hoàng giả, Hỏa Vân Động hoàng giả. Nơi này có thánh nhân, đạo môn Tam Thanh. Nơi này cũng có Thượng cổ thần ma, Xi Vưu, Hình Thiên. Nơi này còn có một thiếu niên tên là La Liệt, mở ra một thời đại Phong Thần mới ” Ta không phải là anh hùng” nhưng cũng cái thế vô song.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thánh Tổ 54 20.01.2018 Thánh Tổ 53 17.01.2018 Thánh Tổ 52 16.01.2018 Thánh Tổ 51 16.01.2018 Thánh Tổ 50 16.01.2018 Thánh Tổ 49 16.01.2018 Thánh Tổ 48 16.01.2018 Thánh Tổ 47 13.01.2018 Thánh Tổ 44 13.01.2018 Thánh Tổ 43 12.01.2018 Thánh Tổ 42 12.01.2018 Thánh Tổ 41 12.01.2018 Thánh Tổ 40 12.01.2018 Thánh Tổ 39 11.01.2018 Thánh Tổ 38 11.01.2018 Thánh Tổ 37 11.01.2018 Thánh Tổ 36 10.01.2018 Thánh Tổ 35 10.01.2018 Thánh Tổ 34 10.01.2018 Thánh Tổ 33 10.01.2018 Thánh Tổ 32 10.01.2018 Thánh Tổ 31 8.01.2018 Thánh Tổ 30 8.01.2018 Thánh Tổ 29 8.01.2018 Thánh Tổ 28 8.01.2018 Thánh Tổ 27 8.01.2018 Thánh Tổ 26 8.01.2018 Thánh Tổ 25 8.01.2018 Thánh Tổ 24 8.01.2018 Thánh Tổ 23 8.01.2018 Thánh Tổ 22 8.01.2018 Thánh Tổ 21 8.01.2018 Thánh Tổ 20 8.01.2018 Thánh Tổ 19 8.01.2018 Thánh Tổ 18 8.01.2018 Thánh Tổ 17 8.01.2018 Thánh Tổ 16 8.01.2018 Thánh Tổ 15 8.01.2018 Thánh Tổ 14 8.01.2018 Thánh Tổ 13 8.01.2018 Thánh Tổ 12 8.01.2018 Thánh Tổ 11 8.01.2018 Thánh Tổ 10 8.01.2018 Thánh Tổ 9 8.01.2018 Thánh Tổ 8 8.01.2018 Thánh Tổ 7 8.01.2018 Thánh Tổ 6 8.01.2018 Thánh Tổ 5 8.01.2018 Thánh Tổ 4 8.01.2018 Thánh Tổ 3 8.01.2018 Thánh Tổ 2 8.01.2018 Thánh Tổ 1 8.01.2018