loading...

Thấu Ngọc Từ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Drama , Manhua , Mystery , Romance , Shoujo , Supernatural .

Chương mới nhất: 34 - Đang tiến hànhThiên địa hà thương mang, nhân gian bán ai nhạc. Trường sinh tư dưỡng thọ, hậu sinh tiếu tịch mịch. Đời này ngươi được định sẵn cùng người trong số mệnh, cho dù cuối cùng trở thành quyến thuộc cũng không thể bên nhau mãi mãi…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thấu Ngọc Từ 34 27.01.2017 Thấu Ngọc Từ 33 23.01.2017 Thấu Ngọc Từ 32 A3 Manga 19.01.2017 Thấu Ngọc Từ 31 A3 Manga 15.01.2017 Thấu Ngọc Từ 30 A3 Manga 10.01.2017 Thấu Ngọc Từ 29 A3 Manga 10.01.2017 Thấu Ngọc Từ 28 A3 Manga 10.01.2017 Thấu Ngọc Từ 27 A3 Manga 10.01.2017 Thấu Ngọc Từ 26 A3 Manga 10.01.2017 Thấu Ngọc Từ 25 30.12.2016 Thấu Ngọc Từ 24 30.12.2016 Thấu Ngọc Từ 23 30.12.2016 Thấu Ngọc Từ 22 30.12.2016 Thấu Ngọc Từ 21 30.12.2016 Thấu Ngọc Từ 20 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 19 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 18 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 17 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 16 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 15 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 14 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 13 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 12 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 11 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 10 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 9 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 8 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 7 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 6 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 5 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 4 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 3 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 2 20.12.2016 Thấu Ngọc Từ 1 20.12.2016