The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , ecchi , Fantasy .

Chương mới nhất: 40 - Đang tiến hànhABEL là một đại ma thuật sư sau cùng team chinh phạt ma tộc thắng lợi hòa bình được lặp lại main bị buộc rời khỏi đội của mình. Nguyên do là main có một đôi mắt màu hổ phách (tượng trưng cho ma tộc) nó được coi là một thứ tồn tại thừa thãi trong thế giới hòa bình.Thay vì lựa chọn sống trong một dinh thự do đồng chuẩn bị sẵn main đã lựa chọn cách rời đi và đã xuyên không đến 200 năm sau. Ở thế giới đó ABEL đã gặp LILITH( con gái của ma zương) người mà main đã cứu trong cuộc chinh phạt ma tộc. Hai người đã cùng nhau khám phá thế giới mới lạ 200 năm sauTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 40 1.08.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 39 1.08.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 38 1.08.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 37 1.08.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 36 1.08.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 35 1.08.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 34 1.08.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 33 1.08.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 32 1.08.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 31 1.08.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 30 28.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 29 28.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 28 28.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 27 28.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 26 28.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 25.2 28.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 25 28.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 24 28.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 23 28.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 22 28.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 21 28.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 20 26.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 19 26.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 18 26.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 17.5 26.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 17 26.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 16 26.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 15 26.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 14 26.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 13.5 26.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 13 26.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 12.5 23.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 12 23.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 11 23.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 10 23.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 9 23.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 8 23.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 7 23.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 6 23.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 5 23.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 4 23.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 3 23.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 2 23.07.2021 The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes 1 23.07.2021