THE SCUM OF GOOD AND EVIL

Tên khác: Dịch Vụ Trả Thù, Zenaku no Kuzu

Tác giả: .

Thể loại: Action , Horror .

Chương mới nhất: 32: Loser (3) - Đang tiến hành



Câu chuyện nói về Kamo và cộng sự của anh ta, Tora. Là những người làm việc trong thế giới ngầm với tư cách là “được trả tiền để trả thù”, đảm nhận công việc từ những khách hàng bị bạc đãi, là nạn nhân của bạo lực gia đình… và tìm cách để trả thù cho những bất công đối với họ



Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng THE SCUM OF GOOD AND EVIL 32: Loser (3) 13.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 31: Loser (2) 11.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 30: Loser (1) 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 29: Breakfast Club (3) 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 28: Breakfast Club (2) 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 27: Breakfast Club (1) 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 26: Phục Vụ (3) 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 25: Phục Vụ (2) 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 24: Phục Vụ (1) 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 23: Mê Tây (3) 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 22: Mê Tây (2) 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 21: Mê Tây (1) 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 20: Trải Nghiệm Của Ác Quỷ (2) 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 19: Trải Nghiệm Của Ác Quỷ (1) 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 18: Quái Vật (2) 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 17: Quái Vật (1) 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 16: Bữa Cơm Gia Đình 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 15: Mẹ 3 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 14: Mẹ 2 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 13: Mẹ 1 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 12: Con Gái 2 8.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 11: Con Gái 1 3.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 10: Ngôi Nhà Bị Chiếm 3 3.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 09: Ngôi Nhà Bị Chiếm 2 3.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 08: Ngôi Nhà Bị Chiếm 1 3.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 07: Thỏ Con 3.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 06: Chị Gái 2 3.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 05: Chị Gái 1 3.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 04: Người Bà 2 3.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 03: Người Bà 1 3.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 02: Thiếu Phụ 2 3.05.2019 THE SCUM OF GOOD AND EVIL 01: Thiếu Phụ 1 3.05.2019