The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai)

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Harem , Romance , Shounen .

Chương mới nhất: 268 - Đang tiến hànhKatsuragi Keima là một cậu học sinh có khả năng chinh phục mọi cô gái ở trong game. Một lần khi đang trả lời email của các bạn say mê dating game, Katsuragi Keima thấy 1 bức email lạ trong hòm thư của mình. Theo nội dung bức email thì có một người nhờ Katsuragi Keima làm cho các cô gái phải “Fall in love”. Với tính cách “không có cô gái trong dating game nào ko thể chinh phục”, Katsuragi Keima đã ko ngần ngại ấn Reply và sau đó một con quỷ đáng yêu tên Erushi xuất hiện và cuộc chơi bắt đầu. Katsuragi Keima phải tìm cách cho những cô gái mà Erushi chỉ định phải lòng với cậu. Nếu Katsuragi Keima từ chối thì đồng nghĩa cậu sẽ bị “mất đầu” do bản giao ước, liệu cậu có thể làm được điều này giống như với những cô gái ở trong game không….


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 268 Fallen Angel 19.04.2014 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 267 Fallen Angel 12.04.2014 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 266 Fallen Angel 5.04.2014 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 265 Fallen Angel 29.03.2014 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 264 Fallen Angel 23.03.2014 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 263 Fallen Angel 16.03.2014 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 262 Fallen Angel 1.03.2014 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 261 Fallen Angel 22.02.2014 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 260.5 Fallen Angel 16.02.2014 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 260 Fallen Angel 10.02.2014 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 259 Fallen Angel 2.02.2014 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 258 Fallen Angel 25.01.2014 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 257 Fallen Angel 19.01.2014 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 256 Fallen Angel 12.01.2014 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 255 Fallen Angel 29.12.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 254 Fallen Angel 21.12.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 253 Fallen Angel 8.12.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 252 Fallen Angel 30.11.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 251 Fallen Angel 24.11.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 250 Fallen Angel 18.11.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 249 Fallen Angel 10.11.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 248 [C]hán 31.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 247 [C]hán 18.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 247 [C]hán 24.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 246 [C]hán 18.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 244 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 243 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 242 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 241 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 240 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 239 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 238 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 237 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 236 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 235 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 234 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 233 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 232 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 231 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 230 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 229 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 228 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 227 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 226 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 225.7 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 225.6 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 225.5 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 225 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 224 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 223 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 222 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 221 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 220 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 219 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 218 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 217 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 216 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 215 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 214 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 213 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 212 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 211 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 210 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 209 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 208 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 207 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 206 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 205 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 204 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 203 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 202 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 201 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 200 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 199 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 198 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 197 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 196 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 195 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 194 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 193 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 192 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 191 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 190 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 189 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 188 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 187.5 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 187 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 186 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 185 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 184 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 183 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 182 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 181 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 180 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 179 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 178.5 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 178 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 177 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 176 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 175 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 174 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 173 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 172 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 171 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 170 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 169 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 168 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 167 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 166 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 165 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 164 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 163 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 162 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 161 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 160 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 159 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 158 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 157 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 156 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 155 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 154 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 153 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 152 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 151 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 150 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 149 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 148 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 147 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 146 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 145 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 144 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 143 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 142 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 141 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 140 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 139 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 138 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 137.5 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 137 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 136 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 135 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 134 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 133 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 132 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 131 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 130 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 129 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 128 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 127 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 126 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 125 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 124 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 123 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 122.5 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 122 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 121 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 120 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 119 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 118 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 117 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 116 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 115 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 114 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 113 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 112 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 111 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 110 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 109 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 108 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 107 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 106 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 105 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 104 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 103 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 102 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 101 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 100 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 99 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 98 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 97 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 96 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 95 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 94 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 93 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 92 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 91 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 90 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 89 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 88 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 87 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 86 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 85 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 84 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 83 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 82 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 81 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 80 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 79 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 78 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 77 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 76 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 75 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 74 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 73 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 72 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 71 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 70 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 69 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 68 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 67 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 66 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 65 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 64 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 63 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 62 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 61 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 60 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 59 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 58 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 57 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 56 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 55 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 54 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 53 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 52 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 51 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 50 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 49 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 48 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 47 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 46 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 45 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 44 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 43 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 42 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 41 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 40 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 39 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 38 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 37 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 36 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 35 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 34 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 33 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 32 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 31 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 30 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 29 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 28 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 27 [C]hán 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 26 Blue Pearl 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 25 Blue Pearl 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 24 Blue Pearl 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 23 Blue Pearl 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 22 Blue Pearl 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 21 Blue Pearl 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 20 Blue Pearl 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 19 Blue Pearl 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 18 Blue Pearl 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 17 Blue Pearl 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 11 Wind Slasher 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 10 Wind Slasher 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 9 Wind Slasher 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 8 Wind Slasher 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 7 Wind Slasher 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 6.5 Wind Slasher 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 6 Wind Slasher 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 5 Wind Slasher 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 4 Wind Slasher 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 3 Wind Slasher 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 2 Wind Slasher 6.10.2013 The World God Only Knows (Kami nomi zo Shiru Sekai) 1 Wind Slasher 6.10.2013