THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Supernatural .

Chương mới nhất: 35 - Đang tiến hànhVào một ngày bão bùng, cậu học sinh bình thường như bao người – Usato Ken bị triệu hồi tới thế giới khác cùng 2 người cực kì tài năng Inukami Suzune và Ryuusen Kazuki. Cả 2 người kia đều sở hữu sức mạnh khủng nhưng anh main nhà ta thì lại có hàng khủng hơn – trị liệu thuật … Liệu anh main có thể dùng năng lực của mình tung hoành trong thế giới mới này hay không đây?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 35 11.01.2021 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 34 11.10.2020 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 33 13.09.2020 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 32 30.07.2020 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 31 8.07.2020 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 30 8.07.2020 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 29.2 26.05.2020 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 29 26.05.2020 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 28.5 23.03.2020 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 28 23.03.2020 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 27.2 23.03.2020 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 27.1 23.03.2020 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 27 23.03.2020 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 26 23.03.2020 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 25 12.02.2020 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 24 17.12.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 23 17.12.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 22.5 17.12.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 22 17.12.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 21 7.09.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 20 5.09.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 19 9.08.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 18.2 30.07.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 17 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 16 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 15 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 14.5 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 14 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 13 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 12 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 11 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 10 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 9 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 8 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 7 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 6 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 5 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 4 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 3 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 2 25.06.2019 THE WRONG WAY TO USE HEALING MAGIC 1 25.06.2019