Thí Thần

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 22 - Đang tiến hànhBàn Cổ khai thiên tích địa về sau, chính khí hóa thành thủ hộ giả tên là thí thần, mà hỗn độn tà khí hóa thành ma vật hình thành hủy thiên diệt địa ma tộc, thí thần nhất tộc vì thủ hộ Bàn Cổ hồn ấn”Cùng thiên hạ thương sinh cùng ma tộc thế bất lưỡng lập… Triển Kình Thiên, có được thí Thần tộc huyết mạch thiếu niên, tại phụ thân mạnh nhất thí thần giả quang hoàn hạ, gánh vác lấy thí Thần tộc sứ mệnh, trải qua ma luyện, đi hướng mạnh nhất thí thần con đường.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thí Thần 22 20.01.2018 Thí Thần 21 16.01.2018 Thí Thần 20 14.01.2018 Thí Thần 19 13.01.2018 Thí Thần 18 12.01.2018 Thí Thần 17 10.01.2018 Thí Thần 16 8.01.2018 Thí Thần 15 6.01.2018 Thí Thần 14 6.01.2018 Thí Thần 13 2.01.2018 Thí Thần 12 1.01.2018 Thí Thần 11 1.01.2018 Thí Thần 10 1.01.2018 Thí Thần 9 1.01.2018 Thí Thần 8 1.01.2018 Thí Thần 7 1.01.2018 Thí Thần 6 1.01.2018 Thí Thần 5 1.01.2018 Thí Thần 4 1.01.2018 Thí Thần 3 1.01.2018 Thí Thần 2 1.01.2018 Thí Thần 1 1.01.2018