Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Fantasy , Manhua .

Chương mới nhất: 33 - Hoàn thànhThiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên trong lúc phi thăng thất bại, đã gặp một đứa bé Cô Tịch tự nhận là con mình, vì trộm “Hoàn Đồng Quyết” và “Phi Thăng Giám” Tử Dương Tôn Giả (người phi thăng đầu tiên) của Bạch Liên Giáo và THông Thiên Giáo nên bị truy sát.
Mấu chốt phi thăng thất bại của Tiểu Kiếm Tiên là thiếu một thanh thần binh mạnh nhất “Ẩm Huyết Thần Binh”. Vì luyện thần binh cần phải dung hợp tay của kiếm thủ mạnh nhất “Kiếm Phách Nguyên Đan”.
Trên đường luyện Ẩm Huyết Thần Binh và tiêu diệt chấp niệm Vương Vô Kỵ, Tiểu Kiếm Tiên và Cô Tịch đã gặp kỳ ngộ gì? thân phận thật sự Cô Tịch ra sao?
Mời các bạn theo dõi!
Nhóm dịch: Comicvn.netTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 33 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 32 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 31 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 30 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 29 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 28 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 27 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 26 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 25 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 24 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 23 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 22 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 21 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 20 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 19 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 18 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 17 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 16 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 15 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 14 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 13 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 12 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 11 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 10 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 9 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 8 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 7 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 6 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 5 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 4 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 3 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 2 11.02.2015 Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên 1 11.02.2015