Thiện Lương Tử Thần

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Manhua .

Chương mới nhất: 73 - Đang tiến hànhTruyện Thiện Lương Tử Thần, nói về nhân vật chính A Khờ xuất thân từ một tên trộm, nhưng tính tình hiền lành, trong một lần ăn trộm bị một Luyện Kim Thuật Sĩ tại vì muốn sáng tạo một thần khí mà bị bắt đi. Vận mệnh của A Khờ từ đó thay đổi, vận mệnh đưa đẩy A Khờ cứu được đại lục đệ nhất sát thủ “Minh Vương”. Minh Vương vì muốn báo thù, cưỡng ép A Khờ tới một tiểu trấn hẻo lánh, và truyền thụ lại hết tất cả võ công bản thân đã học được cho A Khờ. Sống với một sát thủ như vậy A Khờ sẽ biến thành một ác ma chứ?A Khờ đã theo Âu Văn học tập được những tuyệt thế võ kĩ, trên con đường báo thù, quen biết từng người từng người bạn tốt, dưới sự giúp đỡ của chúng họ, A Khờ dần dần trưởng thành. Lịch trình mạo hiểm gian nan làm cho A Khờ trở nên mạnh mẽ, trong cuộc trò chuyện với Thần Vương, A Khờ hiểu ra: tự mình là Tử Thần Mãn Đa Ân, là con của Thần Vương và Minh Vương. Thế giới với tình thân, làm hắn khó xử, hắn sẽ làm thế nào đây?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thiện Lương Tử Thần 73 31.03.2018 Thiện Lương Tử Thần 72 9.01.2018 Thiện Lương Tử Thần 71 7.12.2017 Thiện Lương Tử Thần 70 22.11.2017 Thiện Lương Tử Thần 69 11.11.2017 Thiện Lương Tử Thần 68 24.10.2017 Thiện Lương Tử Thần 67 6.10.2017 Thiện Lương Tử Thần 66 16.09.2017 Thiện Lương Tử Thần 65 22.08.2017 Thiện Lương Tử Thần 64 29.07.2017 Thiện Lương Tử Thần 63 hamtruyen.com 7.07.2017 Thiện Lương Tử Thần 62 13.06.2017 Thiện Lương Tử Thần 61 hamtruyen.com 12.05.2017 Thiện Lương Tử Thần 60 2.04.2017 Thiện Lương Tử Thần 59 hamtruyen.com 9.03.2017 Thiện Lương Tử Thần 58 hamtruyen.com 11.01.2017 Thiện Lương Tử Thần 57 hamtruyen.com 11.01.2017 Thiện Lương Tử Thần 56 hamtruyen.com 9.11.2016 Thiện Lương Tử Thần 55 hamtruyen.com 26.09.2016 Thiện Lương Tử Thần 54 hamtruyen.com 19.08.2016 Thiện Lương Tử Thần 53 hamtruyen.com 18.07.2016 Thiện Lương Tử Thần 52 hamtruyen.com 19.06.2016 Thiện Lương Tử Thần 51 hamtruyen.com 23.05.2016 Thiện Lương Tử Thần 50 hamtruyen.com 23.05.2016 Thiện Lương Tử Thần 49 hamtruyen.com 18.04.2016 Thiện Lương Tử Thần 48 hamtruyen.com 18.04.2016 Thiện Lương Tử Thần 47 hamtruyen.com 1.02.2016 Thiện Lương Tử Thần 46 11.01.2016 Thiện Lương Tử Thần 45 11.01.2016 Thiện Lương Tử Thần 44 11.01.2016 Thiện Lương Tử Thần 43 11.01.2016 Thiện Lương Tử Thần 42 11.01.2016 Thiện Lương Tử Thần 41 11.01.2016 Thiện Lương Tử Thần 40 hamtruyen.com 5.07.2015 Thiện Lương Tử Thần 39 hamtruyen.com 7.06.2015 Thiện Lương Tử Thần 38 6.06.2015 Thiện Lương Tử Thần 37 6.06.2015 Thiện Lương Tử Thần 36 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 35 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 34 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 33 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 32 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 31 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 30 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 29 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 28 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 27 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 26 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 25 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 24 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 23 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 22 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 21 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 20 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 19 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 18 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 17 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 16 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 15 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 14 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 13 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 12 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 11 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 10 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 9 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 8 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 7 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 6 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 5 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 4 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 3 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 2 31.03.2015 Thiện Lương Tử Thần 1 31.03.2015