Thiên Thần Quyết

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 30 - Đang tiến hànhMột giọt máu Ma, nhuộm cả sơn hà. Một quyển kinh cổ, diệt cả luân hồi nhật nguyệt. Một bộ Thần Quyết, chôn cả chư thiên chí tôn. Dương Thanh Huyền truyền thừa thiên mệnh, tu pháp vô địch, mở ra con đường cường giả vạn cổ bất hủ! “Ta luôn lấy đức phục người, không phục đều là những kẻ đã chết!”