Thiên Thanh

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 52 - Đang tiến hànhCười hỏi tam giới ai có thể trường sinh đây? Ai có thể không chết đây? Duy chỉ có ta – Lý Hạo, khai thiên tích địa, bất tử bất diệt.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thiên Thanh 52 20.01.2018 Thiên Thanh 51 19.01.2018 Thiên Thanh 50 18.01.2018 Thiên Thanh 49 17.01.2018 Thiên Thanh 48 17.01.2018 Thiên Thanh 47 16.01.2018 Thiên Thanh 46 15.01.2018 Thiên Thanh 454 14.01.2018 Thiên Thanh 44 12.01.2018 Thiên Thanh 43 12.01.2018 Thiên Thanh 42 10.01.2018 Thiên Thanh 41 9.01.2018 Thiên Thanh 40 8.01.2018 Thiên Thanh 39 7.01.2018 Thiên Thanh 38 7.01.2018 Thiên Thanh 37 6.01.2018 Thiên Thanh 36 4.01.2018 Thiên Thanh 35 3.01.2018 Thiên Thanh 34 2.01.2018 Thiên Thanh 33 1.01.2018 Thiên Thanh 32 31.12.2017 Thiên Thanh 31 30.12.2017 Thiên Thanh 30 29.12.2017 Thiên Thanh 29 28.12.2017 Thiên Thanh 28 27.12.2017 Thiên Thanh 27 26.12.2017 Thiên Thanh 26 25.12.2017 Thiên Thanh 25 25.12.2017 Thiên Thanh 24 24.12.2017 Thiên Thanh 23 23.12.2017 Thiên Thanh 22 22.12.2017 Thiên Thanh 21 21.12.2017 Thiên Thanh 20 20.12.2017 Thiên Thanh 19 19.12.2017 Thiên Thanh 18 19.12.2017 Thiên Thanh 17 18.12.2017 Thiên Thanh 16 17.12.2017 Thiên Thanh 15 16.12.2017 Thiên Thanh 14 15.12.2017 Thiên Thanh 13 14.12.2017 Thiên Thanh 12 13.12.2017 Thiên Thanh 10 12.12.2017 Thiên Thanh 9 12.12.2017 Thiên Thanh 8 12.12.2017 Thiên Thanh 7 12.12.2017 Thiên Thanh 6 12.12.2017 Thiên Thanh 5 12.12.2017 Thiên Thanh 4 12.12.2017 Thiên Thanh 3 12.12.2017 Thiên Thanh 2 12.12.2017 Thiên Thanh 1 12.12.2017