Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Historical , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 60 - Hoàn thànhĐời nhà Nguyên, Thiếu Lâm xuất hiện kì tài luyện võ là Bất Sát. Tuy có thiên chất bẩm sinh nhưng tâm lại bất chính. Do tranh chức phương trượng không thành, hắn đã theo triều đình,đem quân về tiêu diệt Thiếu Lâm. Từ đó, Thiếu Lâm tuy còn nhưng không không phải là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm như trước nữa, chánh đạo không còn được duy trì. Cờ bạc, rượu chè, chơi gái, tất cả đều diễn ra đằng sau cánh cổng Thiếu Lâm. Ở đó tiền là tất cả, không có tiền thì không được truyền thụ võ công,địa vị cao thấp đều tính bằng tiền cả. Câu chuyện diễn ra khi 1 chàng nhà quê tên Nhũ Thất Sách mang ước mơ học võ để hành hiệp trượng nghĩa đến Thiếu Lâm bái sư. Không có tiền, chàng phải ở chung với Trương Quân Bảo (Trương Tam Phong sau này). Cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi số phận giữa 2 con người, thay đổi đại cục võ lâm. Cùng nhau sáng tạo võ công mới,cùng nhau xông pha giang hồ,hai người sẽ gặp những nguy hiểm gì? Sự thật về Thiếu Lâm tự ra sao? Mọi người hãy cùng khám phá.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 60 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 59 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 58 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 57 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 56 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 55 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 54 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 53 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 52 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 51 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 50 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 49 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 48 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 47 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 46 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 45 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 44 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 43 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 42 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 41 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 40 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 39 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 38 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 37 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 36 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 35 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 34 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 33 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 32 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 31 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 30 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 29 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 28 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 27 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 26 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 25 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 24 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 23 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 22 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 21 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 20 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 19 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 18 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 17 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 16 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 15 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 14 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 13 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 12 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 11 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 10 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 9 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 8 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 7 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 6 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 5 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 4 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 3 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 2 comicvn.net 4.08.2014 Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 1 comicvn.net 4.08.2014