Thương Thiên Bá Hoàng

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 69 - Đang tiến hànhNhằm kỷ niệm 20 năm thành lập Ngọc Hoàng Triều, Hoàng Ngọc Lang đã cho ra mắt bạn đọc tác phẩm thập toàn thập mỹ từ trước đến giờ, một mình kiêm bốn vị trí (chủ biên, sáng tác, vẽ tranh, giám chế). Hệ thống võ công thâm sâu của Thiên Tử 1 và tình tiết gay cấn lôi cuốn của Thiên Tử 4 thành tựu Thiên Tử 8 bát diện uy phong nhất trong lịch sử.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thương Thiên Bá Hoàng 70 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 69 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 68 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 67 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 66 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 65 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 64 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 63 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 62 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 61 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 60 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 59 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 58 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 57 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 56 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 55 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 54 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 53 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 52 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 51 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 50 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 49 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 48 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 47 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 46 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 45 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 44 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 43 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 42 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 41 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 40 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 39 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 38 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 37 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 36 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 35 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 34 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 33 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 32 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 31 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 30 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 29 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 28 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 27 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 26 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 25 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 24 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 23 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 22 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 21 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 20 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 19 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 18 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 17 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 16 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 15 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 14 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 13 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 12 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 11 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 10 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 9 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 8 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 7 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 6 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 5 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 4 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 3 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 2 comicvn.net 5.08.2014 Thương Thiên Bá Hoàng 1 comicvn.net 5.08.2014