Tiara

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại:

Chương mới nhất: 59 - Đang tiến hànhPrashian,những người có sức mạnh đặc biệt,có thể sống đến 500 năm. Elan là “những ngươì bình thường”,sống đến 100 năm.Prashian,chủ nhân của Elan,gọi Elan là Pet. Litra Palia,nv chính không thể nhớ tên và thân phận thật sự của mình đã lầm tưởng mình là Pet. Cho đến khi cô nhận được thông báo đã được nhận vào học viện hoàng gia, cô đã quyết định sẽ đi tìm chủ nhân của mình ở đây và rồi thân phận thật sự của Palia dần được hé mở..Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tiara 59 12.08.2017 Tiara 58 12.08.2017 Tiara 57 23.08.2016 Tiara 56 23.08.2016 Tiara 55 27.07.2016 Tiara 54 4.07.2016 Tiara 53 4.07.2016 Tiara 52 3.07.2016 Tiara 51 3.07.2016 Tiara 50 3.07.2016 Tiara 49 2.07.2016 Tiara 48 2.07.2016 Tiara 47 29.06.2016 Tiara 47 30.06.2016 Tiara 46 29.06.2016 Tiara 45 28.06.2016 Tiara 44 27.06.2016 Tiara 43 27.06.2016 Tiara 42 25.06.2016 Tiara 41 24.06.2016 Tiara 40 24.06.2016 Tiara 39 24.06.2016 Tiara 38 24.06.2016 Tiara 37 24.06.2016 Tiara 36 19.06.2016 Tiara 35 17.06.2016 Tiara 34 16.06.2016 Tiara 33 16.06.2016 Tiara 32 16.06.2016 Tiara 31 16.06.2016 Tiara 30 16.06.2016 Tiara 29 16.06.2016 Tiara 28 16.06.2016 Tiara 27 16.06.2016 Tiara 26 16.06.2016 Tiara 25 16.06.2016 Tiara 24 16.06.2016 Tiara 23 16.06.2016 Tiara 22 16.06.2016 Tiara 21 16.06.2016 Tiara 20 16.06.2016 Tiara 19 16.06.2016 Tiara 18 16.06.2016 Tiara 17 16.06.2016 Tiara 16 16.06.2016 Tiara 15 16.06.2016 Tiara 14 16.06.2016 Tiara 13 16.06.2016 Tiara 12 16.06.2016 Tiara 11 16.06.2016 Tiara 10 16.06.2016 Tiara 9 16.06.2016 Tiara 8 16.06.2016 Tiara 7 16.06.2016 Tiara 6 16.06.2016 Tiara 5 16.06.2016 Tiara 4 16.06.2016 Tiara 3 16.06.2016 Tiara 2 16.06.2016 Tiara 1 16.06.2016