Tiên Nghịch

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Manhua .

Chương mới nhất: 130.5 - Đang tiến hànhVương Lâm một cái thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một “thần bí hạt châu”. Hắn đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường tu tiên hắn sẽ đối mặt với chuyện gì ? Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên? Tu tiên là vô tình hay hữu tình? Hãy dõi theo bước chân của Vương Lâm để biết Link đọc truyện chữ Tiên NghịchTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tiên Nghịch 130.5 4.05.2020 Tiên Nghịch 126 10.02.2020 Tiên Nghịch 124 6.02.2020 Tiên Nghịch 122 9.01.2020 Tiên Nghịch 121 8.12.2019 Tiên Nghịch 120 22.10.2019 Tiên Nghịch 119 17.10.2019 Tiên Nghịch 117 30.09.2019 Tiên Nghịch 116 24.08.2019 Tiên Nghịch 114 23.08.2019 Tiên Nghịch 113 5.08.2019 Tiên Nghịch 112 26.07.2019 Tiên Nghịch 111 8.07.2019 Tiên Nghịch 108 8.06.2019 Tiên Nghịch 107 27.05.2019 Tiên Nghịch 107 27.05.2019 Tiên Nghịch 105 18.04.2019 Tiên Nghịch 103 8.04.2019 Tiên Nghịch 102 6.04.2019 Tiên Nghịch 101 4.04.2019 Tiên Nghịch 100 2.04.2019 Tiên Nghịch 99 31.03.2019 Tiên Nghịch 98 4.02.2019 Tiên Nghịch 97 24.01.2019 Tiên Nghịch 97 25.01.2019 Tiên Nghịch 96 17.01.2019 Tiên Nghịch 95 7.01.2019 Tiên Nghịch 94 4.01.2019 Tiên Nghịch 93 19.12.2018 Tiên Nghịch 92 5.12.2018 Tiên Nghịch 91 21.11.2018 Tiên Nghịch 90 12.11.2018 Tiên Nghịch 89 5.11.2018 Tiên Nghịch 88 26.10.2018 Tiên Nghịch 87 18.10.2018 Tiên Nghịch 84 3.10.2018 Tiên Nghịch 83 20.09.2018 Tiên Nghịch 81 28.08.2018 Tiên Nghịch 78 30.07.2018 Tiên Nghịch 77 11.07.2018 Tiên Nghịch 76 30.06.2018 Tiên Nghịch 75 6.06.2018 Tiên Nghịch 74 18.05.2018 Tiên Nghịch 73 3.05.2018 Tiên Nghịch 72 13.04.2018 Tiên Nghịch 71 14.03.2018 Tiên Nghịch 70 26.02.2018 Tiên Nghịch 69 6.02.2018 Tiên Nghịch 68 17.01.2018 Tiên Nghịch 67 26.12.2017 Tiên Nghịch 66 5.12.2017 Tiên Nghịch 65 14.11.2017 Tiên Nghịch 64 27.10.2017 Tiên Nghịch 63 12.10.2017 Tiên Nghịch 62 27.09.2017 Tiên Nghịch 61 8.09.2017 Tiên Nghịch 60 15.08.2017 Tiên Nghịch 59 31.07.2017 Tiên Nghịch 58 hamtruyen.com 11.07.2017 Tiên Nghịch 57 20.06.2017 Tiên Nghịch 56 6.06.2017 Tiên Nghịch 55 15.05.2017 Tiên Nghịch 54 hamtruyen.com 27.04.2017 Tiên Nghịch 53 hamtruyen.com 5.04.2017 Tiên Nghịch 52 hamtruyen.com 18.03.2017 Tiên Nghịch 51 hamtruyen.com 23.02.2017 Tiên Nghịch 50 27.01.2017 Tiên Nghịch 49 14.01.2017 Tiên Nghịch 48 10.12.2016 Tiên Nghịch 47 17.11.2016 Tiên Nghịch 46 28.10.2016 Tiên Nghịch 45 11.10.2016 Tiên Nghịch 44 23.09.2016 Tiên Nghịch 43 hamtruyen.com 5.09.2016 Tiên Nghịch 42 hamtruyen.com 13.08.2016 Tiên Nghịch 41 hamtruyen.com 29.07.2016 Tiên Nghịch 40 hamtruyen.com 12.07.2016 Tiên Nghịch 39 hamtruyen.com 25.06.2016 Tiên Nghịch 38 hamtruyen.com 25.06.2016 Tiên Nghịch 37 hamtruyen.com 6.06.2016 Tiên Nghịch 36 15.05.2016 Tiên Nghịch 35 hamtruyen.com 22.04.2016 Tiên Nghịch 34 hamtruyen.com 22.04.2016 Tiên Nghịch 33 hamtruyen.com 27.03.2016 Tiên Nghịch 32.3 hamtruyen.com 27.03.2016 Tiên Nghịch 32.2 hamtruyen.com 27.03.2016 Tiên Nghịch 32.1 hamtruyen.com 27.03.2016 Tiên Nghịch 31.3 hamtruyen.com 16.01.2016 Tiên Nghịch 31.2 hamtruyen.com 16.01.2016 Tiên Nghịch 31.1 hamtruyen.com 16.01.2016 Tiên Nghịch 30 hamtruyen.com 5.01.2016 Tiên Nghịch 29 hamtruyen.com 5.01.2016 Tiên Nghịch 28 hamtruyen.com 5.01.2016 Tiên Nghịch 27 hamtruyen.com 5.01.2016 Tiên Nghịch 26 hamtruyen.com 5.01.2016 Tiên Nghịch 25 hamtruyen.com 5.01.2016 Tiên Nghịch 24 11.04.2015 Tiên Nghịch 23 11.04.2015 Tiên Nghịch 22 11.04.2015 Tiên Nghịch 21 11.04.2015 Tiên Nghịch 20 11.04.2015 Tiên Nghịch 19 11.04.2015 Tiên Nghịch 18 11.04.2015 Tiên Nghịch 17 11.04.2015 Tiên Nghịch 16 11.04.2015 Tiên Nghịch 15 11.04.2015 Tiên Nghịch 14 11.04.2015 Tiên Nghịch 13 11.04.2015 Tiên Nghịch 12 11.04.2015 Tiên Nghịch 11 11.04.2015 Tiên Nghịch 10 11.04.2015 Tiên Nghịch 9 11.04.2015 Tiên Nghịch 8 11.04.2015 Tiên Nghịch 7 11.04.2015 Tiên Nghịch 6 11.04.2015 Tiên Nghịch 5 11.04.2015 Tiên Nghịch 4 11.04.2015 Tiên Nghịch 3 11.04.2015 Tiên Nghịch 2 11.04.2015 Tiên Nghịch 1 11.04.2015