Tiên Trụ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 60 - Đang tiến hànhThiên địa du du, Tang Điền Biến Huyễn, Tuổi thọ con người có hạn, mà trời thì vô hạn, Năm tháng trôi qua khiến con người già đi, cũng thúc dục họ bước lên tiên đồ mờ ảo. Một thiếu niên bình thường ở một trấn nhỏ dưới chân núi, do gặp phải biến cố, khiến y bất đắc dĩ phải bước lên con đường tu tiên. Nhưng tu tiên khó, khó như lên trời! Hãy xem hắn làm thế nào ngộ Thiên Đạo, đạp tiên đồ, đăng vị đỉnh phongTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tiên Trụ 60 4.12.2018 Tiên Trụ 59 3.12.2018 Tiên Trụ 58 2.12.2018 Tiên Trụ 57 1.12.2018 Tiên Trụ 56 30.10.2018 Tiên Trụ 55 29.10.2018 Tiên Trụ 54 28.10.2018 Tiên Trụ 52 26.10.2018 Tiên Trụ 51 25.10.2018 Tiên Trụ 50 25.10.2018 Tiên Trụ 49 23.10.2018 Tiên Trụ 48 22.10.2018 Tiên Trụ 47 21.10.2018 Tiên Trụ 46 20.10.2018 Tiên Trụ 45 19.10.2018 Tiên Trụ 44 18.10.2018 Tiên Trụ 43 17.10.2018 Tiên Trụ 42 16.10.2018 Tiên Trụ 41 15.10.2018 Tiên Trụ 40 14.10.2018 Tiên Trụ 39 truyentranhtuan.com 13.10.2018 Tiên Trụ 38 12.10.2018 Tiên Trụ 37 11.10.2018 Tiên Trụ 37 12.10.2018 Tiên Trụ 36 10.10.2018 Tiên Trụ 34 8.10.2018 Tiên Trụ 33 7.10.2018 Tiên Trụ 32 6.10.2018 Tiên Trụ 31 5.10.2018 Tiên Trụ 30 4.10.2018 Tiên Trụ 29 3.10.2018 Tiên Trụ 28 2.10.2018 Tiên Trụ 27 2.10.2018 Tiên Trụ 26 30.09.2018 Tiên Trụ 25 29.09.2018 Tiên Trụ 24 28.09.2018 Tiên Trụ 23 27.09.2018 Tiên Trụ 22 26.09.2018 Tiên Trụ 21 25.09.2018 Tiên Trụ 20 24.09.2018 Tiên Trụ 19 24.09.2018 Tiên Trụ 18 24.09.2018 Tiên Trụ 17 23.09.2018 Tiên Trụ 16 22.09.2018 Tiên Trụ 15 21.09.2018 Tiên Trụ 14 20.09.2018 Tiên Trụ 13 19.09.2018 Tiên Trụ 12 18.09.2018 Tiên Trụ 10 17.09.2018 Tiên Trụ 9 17.09.2018 Tiên Trụ 8 17.09.2018 Tiên Trụ 7 17.09.2018 Tiên Trụ 6 17.09.2018 Tiên Trụ 5 17.09.2018 Tiên Trụ 4 17.09.2018 Tiên Trụ 3 17.09.2018 Tiên Trụ 2 17.09.2018 Tiên Trụ 1 17.09.2018