Tiên Vương

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 66 - Đang tiến hànhTác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết “Tiên Vương” của tác giả Nam Hoa. Chu Ngư tỉnh lại từ giấc mộng Nam Kha thì thấy thế giới đã rối mù. Học viện máy móc công trình lại trở thành “Khôi Lỗi đường”. Học viện dược lý thì trở thành “Luyện Dược đường”. Học viện kỹ thuật nông nghiệp lại thành “Linh Thực đường”. Học viện kỹ thuật xây dựng lại trở thành “Luyện Thể đường”… Tu tiên vấn đạo, ở thế giới tiên hiệp thực lực chí thượng, cường giả như mây này làm thế nào để có thể có tấc đất cắm dùi đây. Chu Ngư trọng sinh ở học viện tu tiên Nam Hải, cùng lúc học đủ các loại tiên thuật, xung quanh lúc nào cũng tràn đầy sát cơ, đối mặt với trùng trùng khó khăn cuối cùng sẽ đạt được thành tựu như thế nào? Cách con đường Tiên vương bao xa? Hãy xem ta—Chu Ngư, phát huy năng lực học bá, hô phong hoán vũ ở dị thế giới.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tiên Vương 66 19.08.2019 Tiên Vương 62 15.05.2019 Tiên Vương 60 9.05.2019 Tiên Vương 59 30.04.2019 Tiên Vương 58 10.04.2019 Tiên Vương 57 8.04.2019 Tiên Vương 56 6.04.2019 Tiên Vương 55 4.04.2019 Tiên Vương 54 29.03.2019 Tiên Vương 53 26.03.2019 Tiên Vương 52 24.03.2019 Tiên Vương 50 22.03.2019 Tiên Vương 49 21.03.2019 Tiên Vương 48 20.03.2019 Tiên Vương 47 19.03.2019 Tiên Vương 46 19.03.2019 Tiên Vương 45 17.03.2019 Tiên Vương 44 16.03.2019 Tiên Vương 43 15.03.2019 Tiên Vương 42 14.03.2019 Tiên Vương 41 13.03.2019 Tiên Vương 40 12.03.2019 Tiên Vương 39 11.03.2019 Tiên Vương 38 10.03.2019 Tiên Vương 37 10.03.2019 Tiên Vương 36 9.03.2019 Tiên Vương 35 7.03.2019 Tiên Vương 34 6.03.2019 Tiên Vương 33 5.03.2019 Tiên Vương 31 3.03.2019 Tiên Vương 30 2.03.2019 Tiên Vương 29 2.03.2019 Tiên Vương 28 2.03.2019 Tiên Vương 27 2.03.2019 Tiên Vương 26 2.03.2019 Tiên Vương 25 2.03.2019 Tiên Vương 24 2.03.2019 Tiên Vương 23 2.03.2019 Tiên Vương 22 2.03.2019 Tiên Vương 21 2.03.2019 Tiên Vương 20 2.03.2019 Tiên Vương 19 2.03.2019 Tiên Vương 18 2.03.2019 Tiên Vương 17 2.03.2019 Tiên Vương 16 2.03.2019 Tiên Vương 15 2.03.2019 Tiên Vương 14 2.03.2019 Tiên Vương 13 2.03.2019 Tiên Vương 12 2.03.2019 Tiên Vương 11 2.03.2019 Tiên Vương 10 2.03.2019 Tiên Vương 9 2.03.2019 Tiên Vương 8 2.03.2019 Tiên Vương 7 2.03.2019 Tiên Vương 6 2.03.2019 Tiên Vương 5 2.03.2019 Tiên Vương 4 2.03.2019 Tiên Vương 3 2.03.2019 Tiên Vương 2 2.03.2019 Tiên Vương 1 2.03.2019