Tiếng gáy sát thủ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Horror , Mystery , Psychological , Seinen .

Chương mới nhất: 55 - Đang tiến hànhTiếng gáy sát thủ:

Trường học, khắp mọi nơi bỗng dưng xuất hiện lũ gà khát máu, luôn xem con người là mục tiêu. Enji Yuu – anh cả của nhà phúc lợi Komei No Satou phải làm thế nào để bảo vệ những người thân yêu trước lũ gà kia?!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tiếng gáy sát thủ 55 10.07.2019 Tiếng gáy sát thủ 54 10.07.2019 Tiếng gáy sát thủ 53 8.07.2019 Tiếng gáy sát thủ 52 5.07.2019 Tiếng gáy sát thủ 51 3.07.2019 Tiếng gáy sát thủ 50 1.07.2019 Tiếng gáy sát thủ 49 30.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 48 29.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 47 28.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 46 27.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 45 26.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 44 25.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 43 24.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 42 23.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 41 22.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 40 21.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 39 20.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 38 19.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 37 18.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 36 17.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 35 14.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 34 13.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 33 12.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 32 11.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 31 10.06.2019 Tiếng gáy sát thủ 27 5.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 26 4.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 25 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 24 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 23 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 22 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 21 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 20.5 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 20 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 19 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 18 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 17 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 16 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 15 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 14 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 13 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 12 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 11 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 10.5 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 10 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 9 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 8 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 7 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 6 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 5 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 4 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 3 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 2 3.04.2019 Tiếng gáy sát thủ 1 3.04.2019