Tiếng gáy sát thủ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Horror , Mystery , Psychological , Seinen .

Chương mới nhất: 35 - Đang tiến hànhTiếng gáy sát thủ:

Trường học, khắp mọi nơi bỗng dưng xuất hiện lũ gà khát máu, luôn xem con người là mục tiêu. Enji Yuu – anh cả của nhà phúc lợi Komei No Satou phải làm thế nào để bảo vệ những người thân yêu trước lũ gà kia?!