Tiểu Hoà Thượng

Tên khác: The Little Monk

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Fantasy , Manhua .

Chương mới nhất: 82 - Tạm ngừngTruyện kể về nhóc Tiểu Hoà Thượng tên Nhất Viên đi tìm 12 linh thú và dùng sức mạnh của linh thú kết hợp với sức mạnh 12 sao tà, 12 đệ tử của Tiên Đạo Môn để chống lại Kasa đang dần trở lại sau 500 năm….Liệu Nhất Viên có thành công??? Xem truyện sẽ rõ.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tiểu Hoà Thượng 152 IzManga 9.12.2014 Tiểu Hoà Thượng 151 IzManga 9.12.2014 Tiểu Hoà Thượng 150 IzManga 9.12.2014 Tiểu Hoà Thượng 149 IzManga 9.12.2014 Tiểu Hoà Thượng 148 IzManga 9.12.2014 Tiểu Hoà Thượng 147 IzManga 9.12.2014 Tiểu Hoà Thượng 146 IzManga 9.12.2014 Tiểu Hoà Thượng 145 IzManga 9.12.2014 Tiểu Hoà Thượng 144 IzManga 23.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 143 IzManga 23.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 142 IzManga 23.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 141 IzManga 23.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 140 IzManga 23.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 139 IzManga 23.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 138 IzManga 23.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 137 IzManga 23.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 136 IzManga 23.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 135 IzManga 23.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 134 IzManga 23.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 133 IzManga 23.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 132 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 131 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 130 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 129 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 128 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 127 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 126 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 125 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 124 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 123 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 122 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 121 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 120 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 119 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 118 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 117 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 116 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 115 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 114 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 113 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 112 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 111 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 110 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 109 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 108 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 107 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 106 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 105 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 104 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 103 IzManga 22.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 102 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 101 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 100 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 99 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 98 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 97 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 96 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 95 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 94 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 93 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 92 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 91 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 90 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 89 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 88 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 87 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 86 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 85 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 84 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 83 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 82 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 82 10.09.2018 Tiểu Hoà Thượng 81 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 80 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 79 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 78 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 77 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 76 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 75 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 74 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 73 IzManga 21.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 72 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 71 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 70 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 69 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 68 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 67 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 66 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 65 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 64 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 63 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 62 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 61 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 60 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 59 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 58 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 57 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 56 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 55 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 54 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 53 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 52 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 51 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 50 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 49 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 48 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 47 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 46 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 45 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 44 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 43 IzManga 20.10.2014 Tiểu Hoà Thượng 42 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 41 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 40 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 39 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 38 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 37 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 36 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 35 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 34 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 33 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 32 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 31 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 30 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 29 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 28 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 27 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 26 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 25 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 24 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 23 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 21-22 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 20 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 19 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 18 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 17 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 16 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 15 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 14 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 13 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 12 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 11 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 10 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 9 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 8 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 7 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 6 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 5 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 4 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 3 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 2 comicvn.net 6.08.2014 Tiểu Hoà Thượng 1 comicvn.net 6.08.2014