loading...

Tinh Thần Biến

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 40 - Đang tiến hànhTinh Thần Biến là câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình. Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tinh Thần Biến 40 18.01.2017 Tinh Thần Biến 39 17.01.2017 Tinh Thần Biến 38 hamtruyen.com 16.01.2017 Tinh Thần Biến 37 hamtruyen.com 15.01.2017 Tinh Thần Biến 36 14.01.2017 Tinh Thần Biến 35 hamtruyen.com 12.01.2017 Tinh Thần Biến 34 12.01.2017 Tinh Thần Biến 33 11.01.2017 Tinh Thần Biến 32 hamtruyen.com 10.01.2017 Tinh Thần Biến 31 10.01.2017 Tinh Thần Biến 30 8.01.2017 Tinh Thần Biến 29 hamtruyen.com 7.01.2017 Tinh Thần Biến 28 7.01.2017 Tinh Thần Biến 27 hamtruyen.com 6.01.2017 Tinh Thần Biến 26 6.01.2017 Tinh Thần Biến 25 hamtruyen.com 5.01.2017 Tinh Thần Biến 24 5.01.2017 Tinh Thần Biến 23 4.01.2017 Tinh Thần Biến 22 3.01.2017 Tinh Thần Biến 21 3.01.2017 Tinh Thần Biến 20 3.01.2017 Tinh Thần Biến 19 3.01.2017 Tinh Thần Biến 18 3.01.2017 Tinh Thần Biến 17 3.01.2017 Tinh Thần Biến 16 2.01.2017 Tinh Thần Biến 15 2.01.2017 Tinh Thần Biến 14 2.01.2017 Tinh Thần Biến 13 2.01.2017 Tinh Thần Biến 12 2.01.2017 Tinh Thần Biến 11 2.01.2017 Tinh Thần Biến 10 2.01.2017 Tinh Thần Biến 9 2.01.2017 Tinh Thần Biến 8 2.01.2017 Tinh Thần Biến 7 2.01.2017 Tinh Thần Biến 6 2.01.2017 Tinh Thần Biến 5 2.01.2017 Tinh Thần Biến 4 2.01.2017 Tinh Thần Biến 3 2.01.2017 Tinh Thần Biến 2 2.01.2017 Tinh Thần Biến 1 2.01.2017