Tinh Thần Biến

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 453 - Đang tiến hànhTinh Thần Biến là câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình. Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tinh Thần Biến 489 21.03.2018 Tinh Thần Biến 453 5.04.2018 Tinh Thần Biến 452 1.04.2018 Tinh Thần Biến 451 29.03.2018 Tinh Thần Biến 450 23.03.2018 Tinh Thần Biến 448 18.03.2018 Tinh Thần Biến 447 17.03.2018 Tinh Thần Biến 446 16.03.2018 Tinh Thần Biến 445 15.03.2018 Tinh Thần Biến 444 13.03.2018 Tinh Thần Biến 443 9.03.2018 Tinh Thần Biến 442 6.03.2018 Tinh Thần Biến 441 3.03.2018 Tinh Thần Biến 440 1.03.2018 Tinh Thần Biến 439 26.02.2018 Tinh Thần Biến 438 truyentranhtuan.com 25.02.2018 Tinh Thần Biến 437 24.02.2018 Tinh Thần Biến 436 23.02.2018 Tinh Thần Biến 435 22.02.2018 Tinh Thần Biến 434 21.02.2018 Tinh Thần Biến 433 20.02.2018 Tinh Thần Biến 432 19.02.2018 Tinh Thần Biến 431 18.02.2018 Tinh Thần Biến 430 17.02.2018 Tinh Thần Biến 429 16.02.2018 Tinh Thần Biến 428 15.02.2018 Tinh Thần Biến 427 14.02.2018 Tinh Thần Biến 426 13.02.2018 Tinh Thần Biến 425 12.02.2018 Tinh Thần Biến 424 11.02.2018 Tinh Thần Biến 423 10.02.2018 Tinh Thần Biến 422 9.02.2018 Tinh Thần Biến 421 8.02.2018 Tinh Thần Biến 420 7.02.2018 Tinh Thần Biến 419 6.02.2018 Tinh Thần Biến 418 5.02.2018 Tinh Thần Biến 417 4.02.2018 Tinh Thần Biến 416 3.02.2018 Tinh Thần Biến 415 2.02.2018 Tinh Thần Biến 414 1.02.2018 Tinh Thần Biến 413 31.01.2018 Tinh Thần Biến 412 30.01.2018 Tinh Thần Biến 411 29.01.2018 Tinh Thần Biến 410 28.01.2018 Tinh Thần Biến 409 27.01.2018 Tinh Thần Biến 408 27.01.2018 Tinh Thần Biến 407 26.01.2018 Tinh Thần Biến 406 25.01.2018 Tinh Thần Biến 405 24.01.2018 Tinh Thần Biến 404 23.01.2018 Tinh Thần Biến 403 22.01.2018 Tinh Thần Biến 402 21.01.2018 Tinh Thần Biến 401 20.01.2018 Tinh Thần Biến 400 19.01.2018 Tinh Thần Biến 399 18.01.2018 Tinh Thần Biến 398 17.01.2018 Tinh Thần Biến 397 16.01.2018 Tinh Thần Biến 396 15.01.2018 Tinh Thần Biến 395 14.01.2018 Tinh Thần Biến 394 13.01.2018 Tinh Thần Biến 393 12.01.2018 Tinh Thần Biến 391 10.01.2018 Tinh Thần Biến 390 9.01.2018 Tinh Thần Biến 389 7.01.2018 Tinh Thần Biến 388 6.01.2018 Tinh Thần Biến 387 5.01.2018 Tinh Thần Biến 386 4.01.2018 Tinh Thần Biến 385 2.01.2018 Tinh Thần Biến 384 1.01.2018 Tinh Thần Biến 383 31.12.2017 Tinh Thần Biến 382 30.12.2017 Tinh Thần Biến 381 29.12.2017 Tinh Thần Biến 380 28.12.2017 Tinh Thần Biến 379 27.12.2017 Tinh Thần Biến 378 26.12.2017 Tinh Thần Biến 377 25.12.2017 Tinh Thần Biến 376 24.12.2017 Tinh Thần Biến 375 23.12.2017 Tinh Thần Biến 374 22.12.2017 Tinh Thần Biến 373 21.12.2017 Tinh Thần Biến 372 21.12.2017 Tinh Thần Biến 371 19.12.2017 Tinh Thần Biến 370 18.12.2017 Tinh Thần Biến 369 17.12.2017 Tinh Thần Biến 368 16.12.2017 Tinh Thần Biến 367 15.12.2017 Tinh Thần Biến 366 14.12.2017 Tinh Thần Biến 365 13.12.2017 Tinh Thần Biến 364 12.12.2017 Tinh Thần Biến 363 11.12.2017 Tinh Thần Biến 362 10.12.2017 Tinh Thần Biến 361 9.12.2017 Tinh Thần Biến 360 8.12.2017 Tinh Thần Biến 359 7.12.2017 Tinh Thần Biến 358 6.12.2017 Tinh Thần Biến 357 5.12.2017 Tinh Thần Biến 356 4.12.2017 Tinh Thần Biến 355 3.12.2017 Tinh Thần Biến 354 2.12.2017 Tinh Thần Biến 353 1.12.2017 Tinh Thần Biến 352 30.11.2017 Tinh Thần Biến 351 29.11.2017 Tinh Thần Biến 350 28.11.2017 Tinh Thần Biến 349 27.11.2017 Tinh Thần Biến 348 26.11.2017 Tinh Thần Biến 347 25.11.2017 Tinh Thần Biến 346 24.11.2017 Tinh Thần Biến 345 23.11.2017 Tinh Thần Biến 344 22.11.2017 Tinh Thần Biến 343 21.11.2017 Tinh Thần Biến 342 20.11.2017 Tinh Thần Biến 341 19.11.2017 Tinh Thần Biến 340 18.11.2017 Tinh Thần Biến 339 17.11.2017 Tinh Thần Biến 338 16.11.2017 Tinh Thần Biến 337 15.11.2017 Tinh Thần Biến 336 14.11.2017 Tinh Thần Biến 335 13.11.2017 Tinh Thần Biến 334 12.11.2017 Tinh Thần Biến 333 11.11.2017 Tinh Thần Biến 332 10.11.2017 Tinh Thần Biến 331 10.11.2017 Tinh Thần Biến 330 9.11.2017 Tinh Thần Biến 329 8.11.2017 Tinh Thần Biến 328 7.11.2017 Tinh Thần Biến 327 6.11.2017 Tinh Thần Biến 326 4.11.2017 Tinh Thần Biến 325 3.11.2017 Tinh Thần Biến 324 3.11.2017 Tinh Thần Biến 323 2.11.2017 Tinh Thần Biến 322 1.11.2017 Tinh Thần Biến 321 1.11.2017 Tinh Thần Biến 319 31.10.2017 Tinh Thần Biến 318 30.10.2017 Tinh Thần Biến 317 29.10.2017 Tinh Thần Biến 316 28.10.2017 Tinh Thần Biến 315 27.10.2017 Tinh Thần Biến 314 26.10.2017 Tinh Thần Biến 313 25.10.2017 Tinh Thần Biến 312 24.10.2017 Tinh Thần Biến 311 23.10.2017 Tinh Thần Biến 310 21.10.2017 Tinh Thần Biến 309 20.10.2017 Tinh Thần Biến 308 19.10.2017 Tinh Thần Biến 307 18.10.2017 Tinh Thần Biến 306 17.10.2017 Tinh Thần Biến 305 16.10.2017 Tinh Thần Biến 304 15.10.2017 Tinh Thần Biến 303 14.10.2017 Tinh Thần Biến 302 13.10.2017 Tinh Thần Biến 301 12.10.2017 Tinh Thần Biến 300 11.10.2017 Tinh Thần Biến 299 10.10.2017 Tinh Thần Biến 298 9.10.2017 Tinh Thần Biến 297 8.10.2017 Tinh Thần Biến 296 7.10.2017 Tinh Thần Biến 295 6.10.2017 Tinh Thần Biến 294 5.10.2017 Tinh Thần Biến 293 4.10.2017 Tinh Thần Biến 292 3.10.2017 Tinh Thần Biến 291 2.10.2017 Tinh Thần Biến 290 1.10.2017 Tinh Thần Biến 289 30.09.2017 Tinh Thần Biến 288 29.09.2017 Tinh Thần Biến 287 28.09.2017 Tinh Thần Biến 286 27.09.2017 Tinh Thần Biến 285 26.09.2017 Tinh Thần Biến 284 25.09.2017 Tinh Thần Biến 283 24.09.2017 Tinh Thần Biến 282 23.09.2017 Tinh Thần Biến 281 22.09.2017 Tinh Thần Biến 280 21.09.2017 Tinh Thần Biến 279 20.09.2017 Tinh Thần Biến 278 19.09.2017 Tinh Thần Biến 277 19.09.2017 Tinh Thần Biến 276 16.09.2017 Tinh Thần Biến 275 15.09.2017 Tinh Thần Biến 274 14.09.2017 Tinh Thần Biến 273 13.09.2017 Tinh Thần Biến 272 12.09.2017 Tinh Thần Biến 271 10.09.2017 Tinh Thần Biến 270 9.09.2017 Tinh Thần Biến 269 8.09.2017 Tinh Thần Biến 268 7.09.2017 Tinh Thần Biến 267 6.09.2017 Tinh Thần Biến 266 5.09.2017 Tinh Thần Biến 265 4.09.2017 Tinh Thần Biến 264 3.09.2017 Tinh Thần Biến 263 2.09.2017 Tinh Thần Biến 262 1.09.2017 Tinh Thần Biến 261 31.08.2017 Tinh Thần Biến 260 30.08.2017 Tinh Thần Biến 259 29.08.2017 Tinh Thần Biến 258 28.08.2017 Tinh Thần Biến 257 hamtruyen.com 27.08.2017 Tinh Thần Biến 256 hamtruyen.com 26.08.2017 Tinh Thần Biến 255 25.08.2017 Tinh Thần Biến 254 24.08.2017 Tinh Thần Biến 253 23.08.2017 Tinh Thần Biến 252 22.08.2017 Tinh Thần Biến 251 21.08.2017 Tinh Thần Biến 250 20.08.2017 Tinh Thần Biến 249 19.08.2017 Tinh Thần Biến 248 18.08.2017 Tinh Thần Biến 247 17.08.2017 Tinh Thần Biến 246 16.08.2017 Tinh Thần Biến 245 15.08.2017 Tinh Thần Biến 244 14.08.2017 Tinh Thần Biến 243 13.08.2017 Tinh Thần Biến 242 12.08.2017 Tinh Thần Biến 241 11.08.2017 Tinh Thần Biến 240 10.08.2017 Tinh Thần Biến 239 9.08.2017 Tinh Thần Biến 238 8.08.2017 Tinh Thần Biến 237 7.08.2017 Tinh Thần Biến 236 6.08.2017 Tinh Thần Biến 235 5.08.2017 Tinh Thần Biến 234 4.08.2017 Tinh Thần Biến 233 3.08.2017 Tinh Thần Biến 232 2.08.2017 Tinh Thần Biến 231 1.08.2017 Tinh Thần Biến 230 31.07.2017 Tinh Thần Biến 229 30.07.2017 Tinh Thần Biến 228 30.07.2017 Tinh Thần Biến 227 29.07.2017 Tinh Thần Biến 226 28.07.2017 Tinh Thần Biến 225 27.07.2017 Tinh Thần Biến 224 26.07.2017 Tinh Thần Biến 223 25.07.2017 Tinh Thần Biến 222 24.07.2017 Tinh Thần Biến 221 23.07.2017 Tinh Thần Biến 220 22.07.2017 Tinh Thần Biến 219 21.07.2017 Tinh Thần Biến 218 20.07.2017 Tinh Thần Biến 217 19.07.2017 Tinh Thần Biến 216 18.07.2017 Tinh Thần Biến 215 17.07.2017 Tinh Thần Biến 214 16.07.2017 Tinh Thần Biến 213 15.07.2017 Tinh Thần Biến 212 14.07.2017 Tinh Thần Biến 211 13.07.2017 Tinh Thần Biến 210 12.07.2017 Tinh Thần Biến 209 11.07.2017 Tinh Thần Biến 208 10.07.2017 Tinh Thần Biến 207 9.07.2017 Tinh Thần Biến 206 8.07.2017 Tinh Thần Biến 205 7.07.2017 Tinh Thần Biến 204 6.07.2017 Tinh Thần Biến 203 5.07.2017 Tinh Thần Biến 202 4.07.2017 Tinh Thần Biến 201 3.07.2017 Tinh Thần Biến 201 3.07.2017 Tinh Thần Biến 200 2.07.2017 Tinh Thần Biến 199 1.07.2017 Tinh Thần Biến 199 18.09.2017 Tinh Thần Biến 198 30.06.2017 Tinh Thần Biến 197 29.06.2017 Tinh Thần Biến 196 28.06.2017 Tinh Thần Biến 195 27.06.2017 Tinh Thần Biến 194 26.06.2017 Tinh Thần Biến 193 25.06.2017 Tinh Thần Biến 192 24.06.2017 Tinh Thần Biến 191 23.06.2017 Tinh Thần Biến 190 22.06.2017 Tinh Thần Biến 189 21.06.2017 Tinh Thần Biến 188 20.06.2017 Tinh Thần Biến 187 19.06.2017 Tinh Thần Biến 186 18.06.2017 Tinh Thần Biến 185 17.06.2017 Tinh Thần Biến 184 16.06.2017 Tinh Thần Biến 183 15.06.2017 Tinh Thần Biến 182 14.06.2017 Tinh Thần Biến 181 14.06.2017 Tinh Thần Biến 180 13.06.2017 Tinh Thần Biến 179 12.06.2017 Tinh Thần Biến 178 12.06.2017 Tinh Thần Biến 177 11.06.2017 Tinh Thần Biến 176 10.06.2017 Tinh Thần Biến 175 9.06.2017 Tinh Thần Biến 174 8.06.2017 Tinh Thần Biến 173 8.06.2017 Tinh Thần Biến 172 7.06.2017 Tinh Thần Biến 171 6.06.2017 Tinh Thần Biến 170 5.06.2017 Tinh Thần Biến 169 4.06.2017 Tinh Thần Biến 168 3.06.2017 Tinh Thần Biến 167 2.06.2017 Tinh Thần Biến 166 1.06.2017 Tinh Thần Biến 165 1.06.2017 Tinh Thần Biến 164 31.05.2017 Tinh Thần Biến 163 30.05.2017 Tinh Thần Biến 162 29.05.2017 Tinh Thần Biến 161 28.05.2017 Tinh Thần Biến 160 27.05.2017 Tinh Thần Biến 159 26.05.2017 Tinh Thần Biến 158 25.05.2017 Tinh Thần Biến 157 24.05.2017 Tinh Thần Biến 157 27.08.2017 Tinh Thần Biến 156 23.05.2017 Tinh Thần Biến 155 22.05.2017 Tinh Thần Biến 154 21.05.2017 Tinh Thần Biến 153 20.05.2017 Tinh Thần Biến 152 19.05.2017 Tinh Thần Biến 151 18.05.2017 Tinh Thần Biến 150 17.05.2017 Tinh Thần Biến 149 16.05.2017 Tinh Thần Biến 148 15.05.2017 Tinh Thần Biến 147 14.05.2017 Tinh Thần Biến 146 13.05.2017 Tinh Thần Biến 145 12.05.2017 Tinh Thần Biến 144 11.05.2017 Tinh Thần Biến 143 10.05.2017 Tinh Thần Biến 142 9.05.2017 Tinh Thần Biến 141 8.05.2017 Tinh Thần Biến 140 7.05.2017 Tinh Thần Biến 139 6.05.2017 Tinh Thần Biến 138 5.05.2017 Tinh Thần Biến 137 4.05.2017 Tinh Thần Biến 136 3.05.2017 Tinh Thần Biến 135 2.05.2017 Tinh Thần Biến 134 1.05.2017 Tinh Thần Biến 133 30.04.2017 Tinh Thần Biến 132 29.04.2017 Tinh Thần Biến 131 28.04.2017 Tinh Thần Biến 130 27.04.2017 Tinh Thần Biến 129 26.04.2017 Tinh Thần Biến 128 25.04.2017 Tinh Thần Biến 127 24.04.2017 Tinh Thần Biến 127 13.03.2018 Tinh Thần Biến 126 23.04.2017 Tinh Thần Biến 125 22.04.2017 Tinh Thần Biến 124 21.04.2017 Tinh Thần Biến 123 20.04.2017 Tinh Thần Biến 122 20.04.2017 Tinh Thần Biến 121 hamtruyen.com 19.04.2017 Tinh Thần Biến 120 19.04.2017 Tinh Thần Biến 119 18.04.2017 Tinh Thần Biến 118 18.04.2017 Tinh Thần Biến 117 hamtruyen.com 17.04.2017 Tinh Thần Biến 116 17.04.2017 Tinh Thần Biến 115 15.04.2017 Tinh Thần Biến 114 hamtruyen.com 14.04.2017 Tinh Thần Biến 113 14.04.2017 Tinh Thần Biến 112 13.04.2017 Tinh Thần Biến 111 13.04.2017 Tinh Thần Biến 110 12.04.2017 Tinh Thần Biến 109 12.04.2017 Tinh Thần Biến 108 hamtruyen.com 11.04.2017 Tinh Thần Biến 107 11.04.2017 Tinh Thần Biến 106 10.04.2017 Tinh Thần Biến 105 10.04.2017 Tinh Thần Biến 104 9.04.2017 Tinh Thần Biến 103 8.04.2017 Tinh Thần Biến 102 7.04.2017 Tinh Thần Biến 101 6.04.2017 Tinh Thần Biến 100 5.04.2017 Tinh Thần Biến 99 5.04.2017 Tinh Thần Biến 98 3.04.2017 Tinh Thần Biến 97 hamtruyen.com 2.04.2017 Tinh Thần Biến 96 1.04.2017 Tinh Thần Biến 95 31.03.2017 Tinh Thần Biến 94 30.03.2017 Tinh Thần Biến 93 29.03.2017 Tinh Thần Biến 92 28.03.2017 Tinh Thần Biến 91 27.03.2017 Tinh Thần Biến 90 26.03.2017 Tinh Thần Biến 89 25.03.2017 Tinh Thần Biến 88 23.03.2017 Tinh Thần Biến 87 22.03.2017 Tinh Thần Biến 86 21.03.2017 Tinh Thần Biến 85 20.03.2017 Tinh Thần Biến 84 19.03.2017 Tinh Thần Biến 83 18.03.2017 Tinh Thần Biến 82 17.03.2017 Tinh Thần Biến 81 16.03.2017 Tinh Thần Biến 80 15.03.2017 Tinh Thần Biến 79 14.03.2017 Tinh Thần Biến 78 13.03.2017 Tinh Thần Biến 77 12.03.2017 Tinh Thần Biến 76 11.03.2017 Tinh Thần Biến 75 10.03.2017 Tinh Thần Biến 74 9.03.2017 Tinh Thần Biến 73 8.03.2017 Tinh Thần Biến 72 7.03.2017 Tinh Thần Biến 71 6.03.2017 Tinh Thần Biến 70 5.03.2017 Tinh Thần Biến 69 4.03.2017 Tinh Thần Biến 68 3.03.2017 Tinh Thần Biến 67 2.03.2017 Tinh Thần Biến 66 1.03.2017 Tinh Thần Biến 65 28.02.2017 Tinh Thần Biến 64 27.02.2017 Tinh Thần Biến 63 hamtruyen.com 25.02.2017 Tinh Thần Biến 62 24.02.2017 Tinh Thần Biến 61 23.02.2017 Tinh Thần Biến 60 21.02.2017 Tinh Thần Biến 59 hamtruyen.com 19.02.2017 Tinh Thần Biến 58 18.02.2017 Tinh Thần Biến 57 15.02.2017 Tinh Thần Biến 56 13.02.2017 Tinh Thần Biến 55 12.02.2017 Tinh Thần Biến 54 11.02.2017 Tinh Thần Biến 53 9.02.2017 Tinh Thần Biến 52 7.02.2017 Tinh Thần Biến 51 5.02.2017 Tinh Thần Biến 51 5.02.2017 Tinh Thần Biến 50 3.02.2017 Tinh Thần Biến 49 2.02.2017 Tinh Thần Biến 48 28.01.2017 Tinh Thần Biến 47 26.01.2017 Tinh Thần Biến 46 hamtruyen.com 25.01.2017 Tinh Thần Biến 45 hamtruyen.com 24.01.2017 Tinh Thần Biến 44 23.01.2017 Tinh Thần Biến 43 22.01.2017 Tinh Thần Biến 42 21.01.2017 Tinh Thần Biến 41 hamtruyen.com 20.01.2017 Tinh Thần Biến 40 18.01.2017 Tinh Thần Biến 39 17.01.2017 Tinh Thần Biến 38 hamtruyen.com 16.01.2017 Tinh Thần Biến 37 hamtruyen.com 15.01.2017 Tinh Thần Biến 36 14.01.2017 Tinh Thần Biến 35 hamtruyen.com 12.01.2017 Tinh Thần Biến 34 12.01.2017 Tinh Thần Biến 33 11.01.2017 Tinh Thần Biến 32 hamtruyen.com 10.01.2017 Tinh Thần Biến 31 10.01.2017 Tinh Thần Biến 30 8.01.2017 Tinh Thần Biến 29 hamtruyen.com 7.01.2017 Tinh Thần Biến 28 7.01.2017 Tinh Thần Biến 27 hamtruyen.com 6.01.2017 Tinh Thần Biến 26 6.01.2017 Tinh Thần Biến 25 hamtruyen.com 5.01.2017 Tinh Thần Biến 24 5.01.2017 Tinh Thần Biến 23 4.01.2017 Tinh Thần Biến 22 3.01.2017 Tinh Thần Biến 21 3.01.2017 Tinh Thần Biến 20 3.01.2017 Tinh Thần Biến 19 3.01.2017 Tinh Thần Biến 18 3.01.2017 Tinh Thần Biến 17 3.01.2017 Tinh Thần Biến 16 2.01.2017 Tinh Thần Biến 15 2.01.2017 Tinh Thần Biến 14 2.01.2017 Tinh Thần Biến 13 2.01.2017 Tinh Thần Biến 12 2.01.2017 Tinh Thần Biến 11 2.01.2017 Tinh Thần Biến 10 2.01.2017 Tinh Thần Biến 9 2.01.2017 Tinh Thần Biến 8 2.01.2017 Tinh Thần Biến 7 2.01.2017 Tinh Thần Biến 6 2.01.2017 Tinh Thần Biến 5 2.01.2017 Tinh Thần Biến 4 2.01.2017 Tinh Thần Biến 3 2.01.2017 Tinh Thần Biến 2 2.01.2017 Tinh Thần Biến 1 2.01.2017