loading...

Tinh Thần Biến

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 133 - Đang tiến hànhTinh Thần Biến là câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình. Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tinh Thần Biến 133 30.04.2017 Tinh Thần Biến 132 29.04.2017 Tinh Thần Biến 131 28.04.2017 Tinh Thần Biến 130 27.04.2017 Tinh Thần Biến 129 26.04.2017 Tinh Thần Biến 128 25.04.2017 Tinh Thần Biến 127 24.04.2017 Tinh Thần Biến 126 23.04.2017 Tinh Thần Biến 125 22.04.2017 Tinh Thần Biến 124 21.04.2017 Tinh Thần Biến 123 20.04.2017 Tinh Thần Biến 122 20.04.2017 Tinh Thần Biến 121 hamtruyen.com 19.04.2017 Tinh Thần Biến 120 19.04.2017 Tinh Thần Biến 119 18.04.2017 Tinh Thần Biến 118 18.04.2017 Tinh Thần Biến 117 hamtruyen.com 17.04.2017 Tinh Thần Biến 116 17.04.2017 Tinh Thần Biến 115 15.04.2017 Tinh Thần Biến 114 hamtruyen.com 14.04.2017 Tinh Thần Biến 113 14.04.2017 Tinh Thần Biến 112 13.04.2017 Tinh Thần Biến 111 13.04.2017 Tinh Thần Biến 110 12.04.2017 Tinh Thần Biến 109 12.04.2017 Tinh Thần Biến 108 hamtruyen.com 11.04.2017 Tinh Thần Biến 107 11.04.2017 Tinh Thần Biến 106 10.04.2017 Tinh Thần Biến 105 10.04.2017 Tinh Thần Biến 104 9.04.2017 Tinh Thần Biến 103 8.04.2017 Tinh Thần Biến 102 7.04.2017 Tinh Thần Biến 101 6.04.2017 Tinh Thần Biến 100 5.04.2017 Tinh Thần Biến 99 5.04.2017 Tinh Thần Biến 98 3.04.2017 Tinh Thần Biến 97 hamtruyen.com 2.04.2017 Tinh Thần Biến 96 1.04.2017 Tinh Thần Biến 95 31.03.2017 Tinh Thần Biến 94 30.03.2017 Tinh Thần Biến 93 29.03.2017 Tinh Thần Biến 92 28.03.2017 Tinh Thần Biến 91 27.03.2017 Tinh Thần Biến 90 26.03.2017 Tinh Thần Biến 89 25.03.2017 Tinh Thần Biến 88 23.03.2017 Tinh Thần Biến 87 22.03.2017 Tinh Thần Biến 86 21.03.2017 Tinh Thần Biến 85 20.03.2017 Tinh Thần Biến 84 19.03.2017 Tinh Thần Biến 83 18.03.2017 Tinh Thần Biến 82 17.03.2017 Tinh Thần Biến 81 16.03.2017 Tinh Thần Biến 80 15.03.2017 Tinh Thần Biến 79 14.03.2017 Tinh Thần Biến 78 13.03.2017 Tinh Thần Biến 77 12.03.2017 Tinh Thần Biến 76 11.03.2017 Tinh Thần Biến 75 10.03.2017 Tinh Thần Biến 74 9.03.2017 Tinh Thần Biến 73 8.03.2017 Tinh Thần Biến 72 7.03.2017 Tinh Thần Biến 71 6.03.2017 Tinh Thần Biến 70 5.03.2017 Tinh Thần Biến 69 4.03.2017 Tinh Thần Biến 68 3.03.2017 Tinh Thần Biến 67 2.03.2017 Tinh Thần Biến 66 1.03.2017 Tinh Thần Biến 65 28.02.2017 Tinh Thần Biến 64 27.02.2017 Tinh Thần Biến 63 hamtruyen.com 25.02.2017 Tinh Thần Biến 62 24.02.2017 Tinh Thần Biến 61 23.02.2017 Tinh Thần Biến 60 21.02.2017 Tinh Thần Biến 59 hamtruyen.com 19.02.2017 Tinh Thần Biến 58 18.02.2017 Tinh Thần Biến 57 15.02.2017 Tinh Thần Biến 56 13.02.2017 Tinh Thần Biến 55 12.02.2017 Tinh Thần Biến 54 11.02.2017 Tinh Thần Biến 53 9.02.2017 Tinh Thần Biến 52 7.02.2017 Tinh Thần Biến 51 5.02.2017 Tinh Thần Biến 51 5.02.2017 Tinh Thần Biến 50 3.02.2017 Tinh Thần Biến 49 2.02.2017 Tinh Thần Biến 48 28.01.2017 Tinh Thần Biến 47 26.01.2017 Tinh Thần Biến 46 hamtruyen.com 25.01.2017 Tinh Thần Biến 45 hamtruyen.com 24.01.2017 Tinh Thần Biến 44 23.01.2017 Tinh Thần Biến 43 22.01.2017 Tinh Thần Biến 42 21.01.2017 Tinh Thần Biến 41 hamtruyen.com 20.01.2017 Tinh Thần Biến 40 18.01.2017 Tinh Thần Biến 39 17.01.2017 Tinh Thần Biến 38 hamtruyen.com 16.01.2017 Tinh Thần Biến 37 hamtruyen.com 15.01.2017 Tinh Thần Biến 36 14.01.2017 Tinh Thần Biến 35 hamtruyen.com 12.01.2017 Tinh Thần Biến 34 12.01.2017 Tinh Thần Biến 33 11.01.2017 Tinh Thần Biến 32 hamtruyen.com 10.01.2017 Tinh Thần Biến 31 10.01.2017 Tinh Thần Biến 30 8.01.2017 Tinh Thần Biến 29 hamtruyen.com 7.01.2017 Tinh Thần Biến 28 7.01.2017 Tinh Thần Biến 27 hamtruyen.com 6.01.2017 Tinh Thần Biến 26 6.01.2017 Tinh Thần Biến 25 hamtruyen.com 5.01.2017 Tinh Thần Biến 24 5.01.2017 Tinh Thần Biến 23 4.01.2017 Tinh Thần Biến 22 3.01.2017 Tinh Thần Biến 21 3.01.2017 Tinh Thần Biến 20 3.01.2017 Tinh Thần Biến 19 3.01.2017 Tinh Thần Biến 18 3.01.2017 Tinh Thần Biến 17 3.01.2017 Tinh Thần Biến 16 2.01.2017 Tinh Thần Biến 15 2.01.2017 Tinh Thần Biến 14 2.01.2017 Tinh Thần Biến 13 2.01.2017 Tinh Thần Biến 12 2.01.2017 Tinh Thần Biến 11 2.01.2017 Tinh Thần Biến 10 2.01.2017 Tinh Thần Biến 9 2.01.2017 Tinh Thần Biến 8 2.01.2017 Tinh Thần Biến 7 2.01.2017 Tinh Thần Biến 6 2.01.2017 Tinh Thần Biến 5 2.01.2017 Tinh Thần Biến 4 2.01.2017 Tinh Thần Biến 3 2.01.2017 Tinh Thần Biến 2 2.01.2017 Tinh Thần Biến 1 2.01.2017