To Aru Kagaku No Accelerator

Tên khác: Toaru Majutsu no Kinsho Mokuroku Gaiden

Tác giả:

Thể loại: Action , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 31 - Đang tiến hànhSpin-off manga của Toaru Majutsu no Index, xoay quanh nhân vật chính là Accelerator. Được phát hành chung tạp chí với manga của Railgun.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng To Aru Kagaku No Accelerator 31 Knights In The Night Team 6.01.2018 To Aru Kagaku No Accelerator 31 Knights In The Night Team 6.01.2018 To Aru Kagaku No Accelerator 30 Knights In The Night Team 10.12.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 29 Knights In The Night Team 3.12.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 28 Knights In The Night Team 12.08.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 27 Knights In The Night Team 3.08.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 26 Knights In The Night Team 12.07.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 24 Knights In The Night Team 3.06.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 24,5 Knights In The Night Team 12.07.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 23 Knights In The Night Team 27.05.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 22 Knights In The Night Team 12.03.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 21 Knights In The Night Team 26.02.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 20 Knights In The Night Team 26.02.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 20 Knights In The Night Team 26.02.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 19 Knights In The Night Team 5.02.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 18 Knights In The Night Team 18.01.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 17 Knights In The Night Team 6.01.2017 To Aru Kagaku No Accelerator 16 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 15 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 14 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 13 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 12 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 11 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 10 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 9 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 8 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 7 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 6 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 5 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 4 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 3 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 2` 19.12.2016 To Aru Kagaku No Accelerator 1 19.12.2016