To Aru Kagaku no Railgun

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , School Life , Sci-fi , Seinen , Supernatural .

Chương mới nhất: 67 - Đang tiến hànhCâu chuyện diễn ra tại vùng đất nơi siêu năng lực, ma thuật hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày: thành phố “University” với 2,3 triệu dân, nơi mà 80% dân số đều tham gia vào “kế hoạch phát triển trĩ não đặc biệt”. Câu chuyện xoay quanh Mikoto và em gái Kuroko – người cố gắng duy trì trật tự tại University với tư cách một Judgment.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng To Aru Kagaku no Railgun 67 Dafuq 28.02.2014 To Aru Kagaku no Railgun 66 Dafuq 21.01.2014 To Aru Kagaku no Railgun 65 Dafuq 13.12.2013 To Aru Kagaku no Railgun 64 Dafuq 4.11.2013 To Aru Kagaku no Railgun 63 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 62 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 61 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 60 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 59 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 58 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 57 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 56 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 55 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 54 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 53 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 52 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 51 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 50 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 49 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 48 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 47 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 46 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 45 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 44 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 43 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 42 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 41 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 40 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 39.5 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 39 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 38 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 37 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 36 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 35 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 34 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 33 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 32 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 31 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 30 Dafuq 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 29 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 28 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 27 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 26 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 25 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 24 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 23 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 22 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 21 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 20 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 19 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 18 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 17.2 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 17.1 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 16 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 15 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 14 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 13 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 12 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 11 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 10 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 9 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 8.5 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 8 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 7 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 6 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 5 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 4 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 3 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 2 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013 To Aru Kagaku no Railgun 1 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 7.10.2013