Toàn Chức Pháp Sư

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 492 - Đang tiến hànhTỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót giãy dụa ba ba, như nhau thuần mỹ nhưng không thể bước đi không phải huyết thống muội muội… Bất quá, Mạc Phàm phát hiện tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể chủ tu nhất hệ phép thuật, chính mình nhưng là toàn hệ toàn năng pháp sư!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Toàn Chức Pháp Sư 492 7.04.2020 Toàn Chức Pháp Sư 490 1.04.2020 Toàn Chức Pháp Sư 488 29.03.2020 Toàn Chức Pháp Sư 487 25.03.2020 Toàn Chức Pháp Sư 431 21.12.2019 Toàn Chức Pháp Sư 400 9.12.2019 Toàn Chức Pháp Sư 399 4.12.2019 Toàn Chức Pháp Sư 398 2.12.2019 Toàn Chức Pháp Sư 397 30.11.2019 Toàn Chức Pháp Sư 396 28.11.2019 Toàn Chức Pháp Sư 395 26.11.2019 Toàn Chức Pháp Sư 394 24.11.2019 Toàn Chức Pháp Sư 391 15.11.2019 Toàn Chức Pháp Sư 390 13.11.2019 Toàn Chức Pháp Sư 389 10.11.2019 Toàn Chức Pháp Sư 388 7.11.2019 Toàn Chức Pháp Sư 387 5.11.2019 Toàn Chức Pháp Sư 385 18.10.2019 Toàn Chức Pháp Sư 384 14.10.2019 Toàn Chức Pháp Sư 383 29.09.2019 Toàn Chức Pháp Sư 381 22.09.2019 Toàn Chức Pháp Sư 380 20.09.2019 Toàn Chức Pháp Sư 379 18.09.2019 Toàn Chức Pháp Sư 378 16.09.2019 Toàn Chức Pháp Sư 376 12.09.2019 Toàn Chức Pháp Sư 375 10.09.2019 Toàn Chức Pháp Sư 374 8.09.2019 Toàn Chức Pháp Sư 373 6.09.2019 Toàn Chức Pháp Sư 372 4.09.2019 Toàn Chức Pháp Sư 371 2.09.2019 Toàn Chức Pháp Sư 370 31.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 369 28.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 368 28.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 367 28.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 366 28.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 365 28.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 364 28.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 363 28.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 362 28.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 361 28.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 360 28.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 359 28.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 358 28.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 357 28.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 356 28.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 355 27.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 354 27.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 353 27.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 352 27.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 351 27.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 350 26.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 349 26.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 348 26.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 347 26.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 346 26.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 345 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 344 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 343 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 342 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 341 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 340 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 339 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 338 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 337 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 336 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 335 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 334 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 333 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 332 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 331 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 330 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 329 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 328 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 327 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 326 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 325 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 324 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 323 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 322 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 321 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 320 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 319 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 318 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 317 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 316 25.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 315 24.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 314 24.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 313 24.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 312 24.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 311 24.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 310 24.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 309 24.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 308 24.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 307 15.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 306 9.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 305 1.08.2019 Toàn Chức Pháp Sư 304 23.07.2019 Toàn Chức Pháp Sư 303 21.07.2019 Toàn Chức Pháp Sư 302 18.07.2019 Toàn Chức Pháp Sư 301 9.07.2019 Toàn Chức Pháp Sư 300 7.07.2019 Toàn Chức Pháp Sư 299 5.07.2019 Toàn Chức Pháp Sư 298 3.07.2019 Toàn Chức Pháp Sư 297 1.07.2019 Toàn Chức Pháp Sư 296 28.05.2019 Toàn Chức Pháp Sư 295 26.05.2019 Toàn Chức Pháp Sư 292 20.05.2019 Toàn Chức Pháp Sư 291 18.05.2019 Toàn Chức Pháp Sư 290 16.05.2019 Toàn Chức Pháp Sư 289 14.05.2019 Toàn Chức Pháp Sư 288 12.05.2019 Toàn Chức Pháp Sư 287 10.05.2019 Toàn Chức Pháp Sư 286 8.05.2019 Toàn Chức Pháp Sư 285 6.05.2019 Toàn Chức Pháp Sư 284 4.05.2019 Toàn Chức Pháp Sư 283 2.05.2019 Toàn Chức Pháp Sư 281 28.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 280 28.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 279 25.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 278 23.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 277 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 276 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 275 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 274 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 273 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 272 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 271 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 270 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 269 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 268 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 267 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 266 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 265 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 264 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 263 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 262 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 261 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 260 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 259 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 258 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 257 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 256 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 255 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 254 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 253 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 252 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 251 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 250 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 249 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 248 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 247 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 246 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 245 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 244 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 243 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 242 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 241 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 240 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 239 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 238 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 237 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 236 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 235 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 234 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 233 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 232 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 231 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 230 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 229 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 228 22.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 227 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 226 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 225 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 224 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 223 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 222 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 221 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 220 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 219 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 218 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 217 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 216 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 215 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 214 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 213 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 212 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 211 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 210 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 209 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 208 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 207 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 206 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 205 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 204 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 203 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 202 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 201 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 200 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 199 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 198 21.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 197 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 196 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 195 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 194 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 193 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 192 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 191 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 190 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 189 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 188 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 187 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 186 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 185 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 184 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 183 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 182 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 181 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 180 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 179 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 178 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 177 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 176 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 175 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 174 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 173 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 172 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 171 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 170 20.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 169 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 168 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 167 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 166 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 165 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 164 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 163 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 162 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 161 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 160 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 159 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 158 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 157 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 156 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 155 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 154 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 153 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 152 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 151 19.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 150 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 149 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 148 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 147 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 146 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 145 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 144 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 143 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 142 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 141 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 140 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 139 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 138 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 137 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 136 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 135 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 134 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 133 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 132 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 131 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 130 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 129 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 128 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 127 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 126 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 125 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 124 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 123 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 122 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 121 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 120 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 119 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 118 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 117 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 116 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 115 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 114 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 113 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 112 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 111 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 110 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 109 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 108 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 107 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 106 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 105 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 104 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 103 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 102 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 101 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 100 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 99 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 98 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 97 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 96 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 95 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 94 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 93 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 92 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 91 18.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 90 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 89 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 88 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 87 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 86 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 85 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 84 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 83 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 82 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 81 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 80 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 79 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 78 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 77 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 76 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 75 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 74 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 73 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 72 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 71 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 70 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 69 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 68 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 67 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 66 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 65 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 64 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 63 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 62 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 61 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 60 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 59 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 58 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 57 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 56 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 55 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 54 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 53 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 52 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 51 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 50 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 49 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 48 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 47 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 46 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 45 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 44 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 43 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 42 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 41 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 40 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 39 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 38 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 37 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 36 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 35 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 34 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 33 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 32 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 31 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 30 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 29 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 28 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 27 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 26 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 25 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 24 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 23 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 22 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 21 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 20 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 19 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 18 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 17 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 16 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 15 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 14 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 13 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 12 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 11 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 10 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 9 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 8 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 7 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 6 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 5 17.04.2019 Toàn Chức Pháp Sư 4 13.04.2018 Toàn Chức Pháp Sư 3 13.04.2018 Toàn Chức Pháp Sư 2 13.04.2018 Toàn Chức Pháp Sư 1 13.04.2018