Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 64 - Đang tiến hànhMột nhân viên bình thường (38 tuổi, độc thân) thích game và đang VRMMO (game nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi) tên “One more free life online”. Trong thế giờ thứ 2 này, cậu ta chọn những skill cho nhân vật khá là vô dụng như bắn tên, đá, phong thuật, chế thuốc, ẩn thân, ưng nhãn… tuy nhiên khi hợp chúng lại với nhau mọi thứ đã bắt đầu thay đổi
Nguồn : HPerfectF TeamTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 64 17.10.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 63 17.10.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 62 10.10.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 61.5 10.10.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 61 10.10.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 60 21.08.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 59 1.07.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 58 21.06.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 57 21.06.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 56 18.05.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 55 18.05.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 54 18.05.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 52.5 18.05.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 52.2 18.05.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 52 18.05.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 51 18.05.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 50 18.05.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 49 18.05.2020 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 48 27.09.2019 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 47 27.09.2019 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 46 26.09.2019 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 45 24.09.2019 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 44 19.09.2019 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 43 19.09.2019 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 42 19.09.2019 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 41 5.07.2018 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 40 21.06.2018 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 36 29.08.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 36 30.10.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 35 7.08.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 35 30.10.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 34 19.07.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 34 30.10.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 33 16.07.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 33 30.10.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 32 6.06.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 32 30.10.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 31 22.05.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 31 30.10.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 30 LHmanga.com 8.03.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 30 30.10.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 29 LHmanga.com 18.01.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 29 30.10.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 28 19.12.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 28 30.10.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 27 14.11.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 27 30.10.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 26 14.11.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 26 30.10.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 25 9.09.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 25 21.09.2017 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 24 7.08.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 23 7.08.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 22 19.07.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 21 26.05.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 20 7.04.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 19 2.02.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 18 2.02.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 17 2.02.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 16 27.01.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 15 21.01.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 14 19.01.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 13 17.01.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 13 19.01.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 12 15.01.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 11 14.01.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 10 14.01.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 9 14.01.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 8 9.11.2015 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 7 9.11.2015 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 6 9.11.2015 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 5 19.01.2016 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 4 9.11.2015 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 3 9.11.2015 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 2 9.11.2015 Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki 1 9.11.2015