Togari Shiro

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Supernatural .

Chương mới nhất: 16 - Đang tiến hành

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Togari Shiro 16 16.04.2018 Togari Shiro 15 10.02.2018 Togari Shiro 14 22.11.2017 Togari Shiro 13 22.11.2017 Togari Shiro 12 24.05.2017 Togari Shiro 11 24.05.2017 Togari Shiro 10 24.05.2017 Togari Shiro 9 24.05.2017 Togari Shiro 8 Amethyst Group 7.07.2015 Togari Shiro 7 Amethyst Group 7.07.2015 Togari Shiro 6 Amethyst Group 7.07.2015 Togari Shiro 5 Amethyst Group 7.07.2015 Togari Shiro 4 Amethyst Group 7.07.2015 Togari Shiro 3 Amethyst Group 7.07.2015 Togari Shiro 2 Amethyst Group 7.07.2015 Togari Shiro 1 Amethyst Group 7.07.2015