Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Supernatural .

Chương mới nhất: 47 - Đang tiến hànhKim Gong Ja, một thợ săn cấp F thảm hại tới mức không có nổi một kĩ năng của riêng mình, luôn sống trong sự khinh thường của những người xung quanh. Với lòng ganh tỵ tột cùng với “hỏa Vương” – thợ săn mạnh nhất hiện tại, cậu ta đã nhận được một kĩ năng cấp S. Tuy nhiên, kĩ năng này chỉ có thể kích hoạt khi cậu ta bị giết chết….Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 47 17.09.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 46 12.09.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 45 12.09.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 44 12.09.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 43 12.09.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 42 12.09.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 41 27.08.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 39 21.05.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 38 15.05.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 37 15.05.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 36 30.04.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 35 23.04.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 34 17.04.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 33 9.04.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 33 17.04.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 32 4.04.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 31 26.03.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 30 22.03.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 29 13.03.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 28 5.03.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 27 19.02.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 25 14.02.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 24 29.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 23 22.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 22 15.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 21 8.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 20 7.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 19 7.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 18 7.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 17 7.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 16 7.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 15 7.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 14 6.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 13 6.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 12 6.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 11 6.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 10 6.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 9 6.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 8 6.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 7 6.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 6 6.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 5 6.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 4 6.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 3 6.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 2 6.01.2021 Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS 1 6.01.2021