Tokyo卍Revengers

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 77 - Đang tiến hànhTakemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou. Ủng hộ bọn mình tại FB: https://www.facebook.com/EiShunTeam/Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tokyo卍Revengers 77 1.06.2019 Tokyo卍Revengers 76 1.06.2019 Tokyo卍Revengers 75 1.06.2019 Tokyo卍Revengers 74 1.06.2019 Tokyo卍Revengers 73 28.05.2019 Tokyo卍Revengers 72 28.05.2019 Tokyo卍Revengers 71 28.05.2019 Tokyo卍Revengers 70 28.05.2019 Tokyo卍Revengers 69 25.05.2019 Tokyo卍Revengers 68 25.05.2019 Tokyo卍Revengers 67 23.05.2019 Tokyo卍Revengers 66 22.05.2019 Tokyo卍Revengers 65 22.05.2019 Tokyo卍Revengers 64 22.05.2019 Tokyo卍Revengers 63 18.05.2019 Tokyo卍Revengers 62 17.05.2019 Tokyo卍Revengers 61 16.05.2019 Tokyo卍Revengers 60 15.05.2019 Tokyo卍Revengers 58 12.05.2019 Tokyo卍Revengers 57 11.05.2019 Tokyo卍Revengers 56 10.05.2019 Tokyo卍Revengers 55 9.05.2019 Tokyo卍Revengers 54 9.05.2019 Tokyo卍Revengers 53 7.05.2019 Tokyo卍Revengers 52 6.05.2019 Tokyo卍Revengers 51 5.05.2019 Tokyo卍Revengers 49 4.05.2019 Tokyo卍Revengers 48 4.05.2019 Tokyo卍Revengers 47 3.05.2019 Tokyo卍Revengers 45 30.04.2019 Tokyo卍Revengers 44 29.04.2019 Tokyo卍Revengers 43 28.04.2019 Tokyo卍Revengers 42 27.04.2019 Tokyo卍Revengers 41 26.04.2019 Tokyo卍Revengers 40 25.04.2019 Tokyo卍Revengers 39 24.04.2019 Tokyo卍Revengers 38 24.04.2019 Tokyo卍Revengers 37 22.04.2019 Tokyo卍Revengers 36 20.04.2019 Tokyo卍Revengers 35 19.04.2019 Tokyo卍Revengers 34 18.04.2019 Tokyo卍Revengers 33 17.04.2019 Tokyo卍Revengers 32 16.04.2019 Tokyo卍Revengers 31 16.04.2019 Tokyo卍Revengers 30 15.04.2019 Tokyo卍Revengers 29 14.04.2019 Tokyo卍Revengers 28 13.04.2019 Tokyo卍Revengers 27 12.04.2019 Tokyo卍Revengers 26 9.04.2019 Tokyo卍Revengers 25 7.04.2019 Tokyo卍Revengers 24 7.04.2019 Tokyo卍Revengers 23 7.04.2019 Tokyo卍Revengers 22 6.04.2019 Tokyo卍Revengers 21 5.04.2019 Tokyo卍Revengers 20 4.04.2019 Tokyo卍Revengers 19 2.04.2019 Tokyo卍Revengers 18 2.04.2019 Tokyo卍Revengers 17 31.03.2019 Tokyo卍Revengers 16 29.03.2019 Tokyo卍Revengers 15 29.03.2019 Tokyo卍Revengers 14 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 13 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 12 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 11 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 10 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 9 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 8 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 7 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 6 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 5 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 4 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 3 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 2 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 1 27.03.2019