loading...

Toukyou Kushu:re

Tên khác: Tokyo Ghoul:re

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Fantasy , Horror , Mystery , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 117 - Đang tiến hànhToukyou Kushu:re là phần 2 của Toukyou Kushu, bối cảnh của truyện vẫn tập trung vào thành phố Tokyo, nơi những hiểm họa vẫn ngày đêm rập rình. Nơi đây, những sinh vật ăn thịt người bí ẩn, ghoul, đang hoành hành khắp thành phố. Ban ngày mất tăm mất tích, sự tồn tại của những con ghoul vẫn mãi là một bí ẩn, gieo rắc kinh hoàng cho dân chúng Tokyo.
Tại CCG, cơ quan duy nhất điều tra và giải quyết các trường hợp liên quan tới lũ ghoul, Haise Sasaki đã được giao cho một nhiệm vụ. Trong khi phải xử lý bốn đứa trẻ ngang bướng “Quinx”, chuỗi ngày kinh khủng của Haise từ đó bắt đầu…
Mời các bạn lại tiếp tục quay trở lại với thế giới đầy hấp dẫn và ma mị của Toukyou Kushu một lần nữa với Toukyou Kushu:re!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Toukyou Kushu:re 117 Devil Slayer Team 21.03.2017 Toukyou Kushu:re 116 Horror Fc + Devil Slayer Team 16.03.2017 Toukyou Kushu:re 115 Horror Fc + Devil Slayer Team 8.03.2017 Toukyou Kushu:re 114 Horror Fc + Devil Slayer Team 1.03.2017 Toukyou Kushu:re 113 22.02.2017 Toukyou Kushu:re 112 Horror Fc + Devil Slayer Team 14.02.2017 Toukyou Kushu:re 111 Horror Fc + Devil Slayer Team 8.02.2017 Toukyou Kushu:re 110 1.02.2017 Toukyou Kushu:re 109 Horror Fc + Devil Slayer Team 23.01.2017 Toukyou Kushu:re 108 Horror Fc + Devil Slayer Team 16.01.2017 Toukyou Kushu:re 107 Horror Fc + Devil Slayer Team 9.01.2017 Toukyou Kushu:re 106 27.12.2016 Toukyou Kushu:re 105 16.12.2016 Toukyou Kushu:re 104 12.12.2016 Toukyou Kushu:re 103 Horror Fc + Devil Slayer Team 1.12.2016 Toukyou Kushu:re 102 Horror Fc + Devil Slayer Team 24.11.2016 Toukyou Kushu:re 101 17.11.2016 Toukyou Kushu:re 100 8.11.2016 Toukyou Kushu:re 99 3.11.2016 Toukyou Kushu:re 98 26.10.2016 Toukyou Kushu:re 97 21.10.2016 Toukyou Kushu:re 96 Horror Fc + Devil Slayer Team 9.10.2016 Toukyou Kushu:re 96 15.10.2016 Toukyou Kushu:re 95 Horror Fc + Devil Slayer Team 8.10.2016 Toukyou Kushu:re 94 Horror Fc + Devil Slayer Team 8.10.2016 Toukyou Kushu:re 93 Horror Fc + Devil Slayer Team 17.09.2016 Toukyou Kushu:re 92 Horror Fc + Devil Slayer Team 17.09.2016 Toukyou Kushu:re 91 Horror Fc + Devil Slayer Team 4.09.2016 Toukyou Kushu:re 90 28.08.2016 Toukyou Kushu:re 89 Horror Fc + Devil Slayer Team 22.08.2016 Toukyou Kushu:re 88 Horror Fc + Devil Slayer Team 7.08.2016 Toukyou Kushu:re 87 Horror Fc + Devil Slayer Team 2.08.2016 Toukyou Kushu:re 86 Horror Fc + Devil Slayer Team 25.07.2016 Toukyou Kushu:re 85 Horror Fc + Devil Slayer Team 16.07.2016 Toukyou Kushu:re 84 Horror Fc + Devil Slayer Team 10.07.2016 Toukyou Kushu:re 83 Horror Fc + Devil Slayer Team 3.07.2016 Toukyou Kushu:re 82.5 28.06.2016 Toukyou Kushu:re 82 Horror Fc + Devil Slayer Team 26.06.2016 Toukyou Kushu:re 81 Horror Fc + Devil Slayer Team 26.06.2016 Toukyou Kushu:re 80 Devil Slayer Team 13.06.2016 Toukyou Kushu:re 79 Horror Fc + Devil Slayer Team 5.06.2016 Toukyou Kushu:re 78 Horror Fc + Devil Slayer Team 30.05.2016 Toukyou Kushu:re 77 Horror Fc + Devil Slayer Team 23.05.2016 Toukyou Kushu:re 76 Horror Fc + Devil Slayer Team 16.05.2016 Toukyou Kushu:re 75 Horror Fc + Devil Slayer Team 8.05.2016 Toukyou Kushu:re 74 Horror Fc + Devil Slayer Team 25.04.2016 Toukyou Kushu:re 73 Devil Slayer Team 18.04.2016 Toukyou Kushu:re 72 Horror Fc + Devil Slayer Team 11.04.2016 Toukyou Kushu:re 71 5.04.2016 Toukyou Kushu:re 70 Horror Fc + Devil Slayer Team 29.03.2016 Toukyou Kushu:re 69 Horror Fc + Devil Slayer Team 20.03.2016 Toukyou Kushu:re 68 Horror Fc + Devil Slayer Team 16.03.2016 Toukyou Kushu:re 67 Horror Fc + Devil Slayer Team 8.03.2016 Toukyou Kushu:re 66 Horror Fc + Devil Slayer Team 1.03.2016 Toukyou Kushu:re 65 Horror Fc + Devil Slayer Team 22.02.2016 Toukyou Kushu:re 64 Horror Fc + Devil Slayer Team 15.02.2016 Toukyou Kushu:re 63 Horror Fc + Devil Slayer Team 9.02.2016 Toukyou Kushu:re 62 Horror Fc + Devil Slayer Team 2.02.2016 Toukyou Kushu:re 61 Horror Fc + Devil Slayer Team 27.01.2016 Toukyou Kushu:re 60 Horror Fc + Devil Slayer Team 27.01.2016 Toukyou Kushu:re 60 Horror Fc + Devil Slayer Team 27.01.2016 Toukyou Kushu:re 59 Horror Fc + Devil Slayer Team 6.01.2016 Toukyou Kushu:re 58 Horror Fc + Devil Slayer Team 20.12.2015 Toukyou Kushu:re 57 Horror Fc + Devil Slayer Team 13.12.2015 Toukyou Kushu:re 56 Horror Fc + Devil Slayer Team 13.12.2015 Toukyou Kushu:re 55 Horror Fc + Devil Slayer Team 1.12.2015 Toukyou Kushu:re 54 Devil Slayer Team 24.11.2015 Toukyou Kushu:re 53 Devil Slayer Team 18.11.2015 Toukyou Kushu:re 51 Devil Slayer Team 31.10.2015 Toukyou Kushu:re 50 Horror Fc + Devil Slayer Team 25.10.2015 Toukyou Kushu:re 49 Devil Slayer Team 19.10.2015 Toukyou Kushu:re 48 Horror Fc + Devil Slayer Team 10.10.2015 Toukyou Kushu:re 47 Devil Slayer Team 5.10.2015 Toukyou Kushu:re 46 Horror Fc + Devil Slayer Team 28.09.2015 Toukyou Kushu:re 45 Horror Fc + Devil Slayer Team 28.09.2015 Toukyou Kushu:re 44.5 Devil Slayer Team 28.09.2015 Toukyou Kushu:re 44 Horror Fc + Devil Slayer Team 15.09.2015 Toukyou Kushu:re 43 Horror Fc + Devil Slayer Team 15.09.2015 Toukyou Kushu:re 42 Horror Fc + Devil Slayer Team 7.09.2015 Toukyou Kushu:re 41 Horror Fc + Devil Slayer Team 26.08.2015 Toukyou Kushu:re 40 Horror Fc + Devil Slayer Team 26.08.2015 Toukyou Kushu:re 39 Horror Fc + Devil Slayer Team 26.08.2015 Toukyou Kushu:re 38 Horror Fc + Devil Slayer Team 26.08.2015 Toukyou Kushu:re 37 Devil Slayer Team 21.07.2015 Toukyou Kushu:re 36 Horror Fc + Devil Slayer Team 13.07.2015 Toukyou Kushu:re 35.2 Devil Slayer Team 5.07.2015 Toukyou Kushu:re 35.1 Devil Slayer Team 5.07.2015 Toukyou Kushu:re 35 Horror Fc + Devil Slayer Team 5.07.2015 Toukyou Kushu:re 34 Horror Fc + Devil Slayer Team 28.06.2015 Toukyou Kushu:re 33.2 Devil Slayer Team 27.06.2015 Toukyou Kushu:re 33 Horror Fc + Devil Slayer Team 21.06.2015 Toukyou Kushu:re 32 HORROR FC 17.06.2015 Toukyou Kushu:re 31.5 HORROR FC 8.06.2015 Toukyou Kushu:re 31 Horror Fc + Devil Slayer Team 1.06.2015 Toukyou Kushu:re 30 Horror Fc + Devil Slayer Team 24.05.2015 Toukyou Kushu:re 29 Horror Fc + Devil Slayer Team 18.05.2015 Toukyou Kushu:re 28 Horror Fc + Devil Slayer Team 12.05.2015 Toukyou Kushu:re 27 Horror Fc + Devil Slayer Team 3.05.2015 Toukyou Kushu:re 26 Horror Fc + Devil Slayer Team 21.04.2015 Toukyou Kushu:re 25 Horror Fc + Devil Slayer Team 15.04.2015 Toukyou Kushu:re 24 Devil Slayer Team 5.04.2015 Toukyou Kushu:re 23.5 Horror Fc + Devil Slayer Team 2.04.2015 Toukyou Kushu:re 23 Horror Fc + Devil Slayer Team 30.03.2015 Toukyou Kushu:re 22 Horror Fc + Devil Slayer Team 24.03.2015 Toukyou Kushu:re 21 Horror Fc + Devil Slayer Team 23.03.2015 Toukyou Kushu:re 20 Horror Fc + Devil Slayer Team 12.03.2015 Toukyou Kushu:re 19 Devil Slayer Team 7.03.2015 Toukyou Kushu:re 18 Devil Slayer Team 24.02.2015 Toukyou Kushu:re 17 Devil Slayer Team 21.02.2015 Toukyou Kushu:re 16 Devil Slayer Team 11.02.2015 Toukyou Kushu:re 15 Devil Slayer Team 4.02.2015 Toukyou Kushu:re 14 Devil Slayer Team 29.01.2015 Toukyou Kushu:re 13 Devil Slayer Team 25.01.2015 Toukyou Kushu:re 12 Devil Slayer Team 12.01.2015 Toukyou Kushu:re 11 Devil Slayer Team 25.12.2014 Toukyou Kushu:re 10 Devil Slayer Team 17.12.2014 Toukyou Kushu:re 9 Devil Slayer Team 9.12.2014 Toukyou Kushu:re 8 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 7 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 6 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 5 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 4 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 3.5 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 3 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 2 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 1 Devil Slayer Team 1.12.2014