Toukyou Kushu:re

Tên khác: Tokyo Ghoul:re

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Fantasy , Horror , Mystery , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 179 - Đang tiến hànhToukyou Kushu:re là phần 2 của Toukyou Kushu, bối cảnh của truyện vẫn tập trung vào thành phố Tokyo, nơi những hiểm họa vẫn ngày đêm rập rình. Nơi đây, những sinh vật ăn thịt người bí ẩn, ghoul, đang hoành hành khắp thành phố. Ban ngày mất tăm mất tích, sự tồn tại của những con ghoul vẫn mãi là một bí ẩn, gieo rắc kinh hoàng cho dân chúng Tokyo.
Tại CCG, cơ quan duy nhất điều tra và giải quyết các trường hợp liên quan tới lũ ghoul, Haise Sasaki đã được giao cho một nhiệm vụ. Trong khi phải xử lý bốn đứa trẻ ngang bướng “Quinx”, chuỗi ngày kinh khủng của Haise từ đó bắt đầu…
Mời các bạn lại tiếp tục quay trở lại với thế giới đầy hấp dẫn và ma mị của Toukyou Kushu một lần nữa với Toukyou Kushu:re!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Toukyou Kushu:re 179 4.07.2018 Toukyou Kushu:re 178 26.06.2018 Toukyou Kushu:re 177 19.06.2018 Toukyou Kushu:re 176 12.06.2018 Toukyou Kushu:re 175 6.06.2018 Toukyou Kushu:re 174 29.05.2018 Toukyou Kushu:re 174 1.06.2018 Toukyou Kushu:re 173 24.05.2018 Toukyou Kushu:re 172 17.05.2018 Toukyou Kushu:re 171 10.05.2018 Toukyou Kushu:re 170 10.05.2018 Toukyou Kushu:re 168 12.04.2018 Toukyou Kushu:re 168 19.04.2018 Toukyou Kushu:re 167 5.04.2018 Toukyou Kushu:re 166 29.03.2018 Toukyou Kushu:re 165 22.03.2018 Toukyou Kushu:re 164 15.03.2018 Toukyou Kushu:re 163 8.03.2018 Toukyou Kushu:re 162 28.02.2018 Toukyou Kushu:re 161 22.02.2018 Toukyou Kushu:re 160 14.02.2018 Toukyou Kushu:re 158 1.02.2018 Toukyou Kushu:re 158 23.02.2018 Toukyou Kushu:re 157 24.01.2018 Toukyou Kushu:re 156 17.01.2018 Toukyou Kushu:re 155 31.12.2017 Toukyou Kushu:re 154 20.12.2017 Toukyou Kushu:re 153 14.12.2017 Toukyou Kushu:re 152 7.12.2017 Toukyou Kushu:re 151 3.12.2017 Toukyou Kushu:re 150 26.11.2017 Toukyou Kushu:re 149 19.11.2017 Toukyou Kushu:re 148 9.11.2017 Toukyou Kushu:re 147 3.11.2017 Toukyou Kushu:re 146 26.10.2017 Toukyou Kushu:re 145 17.10.2017 Toukyou Kushu:re 144 10.10.2017 Toukyou Kushu:re 143 5.10.2017 Toukyou Kushu:re 142 29.09.2017 Toukyou Kushu:re 141 21.09.2017 Toukyou Kushu:re 140 13.09.2017 Toukyou Kushu:re 139 7.09.2017 Toukyou Kushu:re 138 1.09.2017 Toukyou Kushu:re 137 24.08.2017 Toukyou Kushu:re 136 14.08.2017 Toukyou Kushu:re 135 3.08.2017 Toukyou Kushu:re 134 1.08.2017 Toukyou Kushu:re 133 17.07.2017 Toukyou Kushu:re 132 Horror Fc + Devil Slayer Team 12.07.2017 Toukyou Kushu:re 131 5.07.2017 Toukyou Kushu:re 130 Devil Slayer Team 27.06.2017 Toukyou Kushu:re 129 19.06.2017 Toukyou Kushu:re 128 13.06.2017 Toukyou Kushu:re 127 8.06.2017 Toukyou Kushu:re 126 8.06.2017 Toukyou Kushu:re 125 21.05.2017 Toukyou Kushu:re 124 Horror Fc + Devil Slayer Team 15.05.2017 Toukyou Kushu:re 123 Horror Fc + Devil Slayer Team 10.05.2017 Toukyou Kushu:re 122 25.04.2017 Toukyou Kushu:re 121 Horror Fc + Devil Slayer Team 17.04.2017 Toukyou Kushu:re 120 Horror Fc + Devil Slayer Team 11.04.2017 Toukyou Kushu:re 119 Horror Fc + Devil Slayer Team 5.04.2017 Toukyou Kushu:re 118 Horror Fc + Devil Slayer Team 1.04.2017 Toukyou Kushu:re 117 Devil Slayer Team 21.03.2017 Toukyou Kushu:re 116 Horror Fc + Devil Slayer Team 16.03.2017 Toukyou Kushu:re 115 Horror Fc + Devil Slayer Team 8.03.2017 Toukyou Kushu:re 114 Horror Fc + Devil Slayer Team 1.03.2017 Toukyou Kushu:re 113 22.02.2017 Toukyou Kushu:re 112 Horror Fc + Devil Slayer Team 14.02.2017 Toukyou Kushu:re 111 Horror Fc + Devil Slayer Team 8.02.2017 Toukyou Kushu:re 110 1.02.2017 Toukyou Kushu:re 109 Horror Fc + Devil Slayer Team 23.01.2017 Toukyou Kushu:re 108 Horror Fc + Devil Slayer Team 16.01.2017 Toukyou Kushu:re 107 Horror Fc + Devil Slayer Team 9.01.2017 Toukyou Kushu:re 106 27.12.2016 Toukyou Kushu:re 105 16.12.2016 Toukyou Kushu:re 104 12.12.2016 Toukyou Kushu:re 103 Horror Fc + Devil Slayer Team 1.12.2016 Toukyou Kushu:re 102 Horror Fc + Devil Slayer Team 24.11.2016 Toukyou Kushu:re 101 17.11.2016 Toukyou Kushu:re 100 8.11.2016 Toukyou Kushu:re 99 3.11.2016 Toukyou Kushu:re 98 26.10.2016 Toukyou Kushu:re 97 21.10.2016 Toukyou Kushu:re 96 Horror Fc + Devil Slayer Team 9.10.2016 Toukyou Kushu:re 96 15.10.2016 Toukyou Kushu:re 95 Horror Fc + Devil Slayer Team 8.10.2016 Toukyou Kushu:re 94 Horror Fc + Devil Slayer Team 8.10.2016 Toukyou Kushu:re 93 Horror Fc + Devil Slayer Team 17.09.2016 Toukyou Kushu:re 92 Horror Fc + Devil Slayer Team 17.09.2016 Toukyou Kushu:re 91 Horror Fc + Devil Slayer Team 4.09.2016 Toukyou Kushu:re 90 28.08.2016 Toukyou Kushu:re 89 Horror Fc + Devil Slayer Team 22.08.2016 Toukyou Kushu:re 88 Horror Fc + Devil Slayer Team 7.08.2016 Toukyou Kushu:re 87 Horror Fc + Devil Slayer Team 2.08.2016 Toukyou Kushu:re 86 Horror Fc + Devil Slayer Team 25.07.2016 Toukyou Kushu:re 85 Horror Fc + Devil Slayer Team 16.07.2016 Toukyou Kushu:re 84 Horror Fc + Devil Slayer Team 10.07.2016 Toukyou Kushu:re 83 Horror Fc + Devil Slayer Team 3.07.2016 Toukyou Kushu:re 82.5 28.06.2016 Toukyou Kushu:re 82 Horror Fc + Devil Slayer Team 26.06.2016 Toukyou Kushu:re 81 Horror Fc + Devil Slayer Team 26.06.2016 Toukyou Kushu:re 80 Devil Slayer Team 13.06.2016 Toukyou Kushu:re 79 Horror Fc + Devil Slayer Team 5.06.2016 Toukyou Kushu:re 78 Horror Fc + Devil Slayer Team 30.05.2016 Toukyou Kushu:re 77 Horror Fc + Devil Slayer Team 23.05.2016 Toukyou Kushu:re 76 Horror Fc + Devil Slayer Team 16.05.2016 Toukyou Kushu:re 75 Horror Fc + Devil Slayer Team 8.05.2016 Toukyou Kushu:re 74 Horror Fc + Devil Slayer Team 25.04.2016 Toukyou Kushu:re 73 Devil Slayer Team 18.04.2016 Toukyou Kushu:re 72 Horror Fc + Devil Slayer Team 11.04.2016 Toukyou Kushu:re 71 5.04.2016 Toukyou Kushu:re 70 Horror Fc + Devil Slayer Team 29.03.2016 Toukyou Kushu:re 69 Horror Fc + Devil Slayer Team 20.03.2016 Toukyou Kushu:re 68 Horror Fc + Devil Slayer Team 16.03.2016 Toukyou Kushu:re 67 Horror Fc + Devil Slayer Team 8.03.2016 Toukyou Kushu:re 66 Horror Fc + Devil Slayer Team 1.03.2016 Toukyou Kushu:re 65 Horror Fc + Devil Slayer Team 22.02.2016 Toukyou Kushu:re 64 Horror Fc + Devil Slayer Team 15.02.2016 Toukyou Kushu:re 63 Horror Fc + Devil Slayer Team 9.02.2016 Toukyou Kushu:re 62 Horror Fc + Devil Slayer Team 2.02.2016 Toukyou Kushu:re 61 Horror Fc + Devil Slayer Team 27.01.2016 Toukyou Kushu:re 60 Horror Fc + Devil Slayer Team 27.01.2016 Toukyou Kushu:re 60 Horror Fc + Devil Slayer Team 27.01.2016 Toukyou Kushu:re 59 Horror Fc + Devil Slayer Team 6.01.2016 Toukyou Kushu:re 58 Horror Fc + Devil Slayer Team 20.12.2015 Toukyou Kushu:re 57 Horror Fc + Devil Slayer Team 13.12.2015 Toukyou Kushu:re 56 Horror Fc + Devil Slayer Team 13.12.2015 Toukyou Kushu:re 55 Horror Fc + Devil Slayer Team 1.12.2015 Toukyou Kushu:re 54 Devil Slayer Team 24.11.2015 Toukyou Kushu:re 53 Devil Slayer Team 18.11.2015 Toukyou Kushu:re 51 Devil Slayer Team 31.10.2015 Toukyou Kushu:re 50 Horror Fc + Devil Slayer Team 25.10.2015 Toukyou Kushu:re 49 Devil Slayer Team 19.10.2015 Toukyou Kushu:re 48 Horror Fc + Devil Slayer Team 10.10.2015 Toukyou Kushu:re 47 Devil Slayer Team 5.10.2015 Toukyou Kushu:re 46 Horror Fc + Devil Slayer Team 28.09.2015 Toukyou Kushu:re 45 Horror Fc + Devil Slayer Team 28.09.2015 Toukyou Kushu:re 44.5 Devil Slayer Team 28.09.2015 Toukyou Kushu:re 44 Horror Fc + Devil Slayer Team 15.09.2015 Toukyou Kushu:re 43 Horror Fc + Devil Slayer Team 15.09.2015 Toukyou Kushu:re 42 Horror Fc + Devil Slayer Team 7.09.2015 Toukyou Kushu:re 41 Horror Fc + Devil Slayer Team 26.08.2015 Toukyou Kushu:re 40 Horror Fc + Devil Slayer Team 26.08.2015 Toukyou Kushu:re 39 Horror Fc + Devil Slayer Team 26.08.2015 Toukyou Kushu:re 38 Horror Fc + Devil Slayer Team 26.08.2015 Toukyou Kushu:re 37 Devil Slayer Team 21.07.2015 Toukyou Kushu:re 36 Horror Fc + Devil Slayer Team 13.07.2015 Toukyou Kushu:re 35.2 Devil Slayer Team 5.07.2015 Toukyou Kushu:re 35.1 Devil Slayer Team 5.07.2015 Toukyou Kushu:re 35 Horror Fc + Devil Slayer Team 5.07.2015 Toukyou Kushu:re 34 Horror Fc + Devil Slayer Team 28.06.2015 Toukyou Kushu:re 33.2 Devil Slayer Team 27.06.2015 Toukyou Kushu:re 33 Horror Fc + Devil Slayer Team 21.06.2015 Toukyou Kushu:re 32 HORROR FC 17.06.2015 Toukyou Kushu:re 31.5 HORROR FC 8.06.2015 Toukyou Kushu:re 31 Horror Fc + Devil Slayer Team 1.06.2015 Toukyou Kushu:re 30 Horror Fc + Devil Slayer Team 24.05.2015 Toukyou Kushu:re 29 Horror Fc + Devil Slayer Team 18.05.2015 Toukyou Kushu:re 28 Horror Fc + Devil Slayer Team 12.05.2015 Toukyou Kushu:re 27 Horror Fc + Devil Slayer Team 3.05.2015 Toukyou Kushu:re 26 Horror Fc + Devil Slayer Team 21.04.2015 Toukyou Kushu:re 25 Horror Fc + Devil Slayer Team 15.04.2015 Toukyou Kushu:re 24 Devil Slayer Team 5.04.2015 Toukyou Kushu:re 23.5 Horror Fc + Devil Slayer Team 2.04.2015 Toukyou Kushu:re 23 Horror Fc + Devil Slayer Team 30.03.2015 Toukyou Kushu:re 22 Horror Fc + Devil Slayer Team 24.03.2015 Toukyou Kushu:re 21 Horror Fc + Devil Slayer Team 23.03.2015 Toukyou Kushu:re 20 Horror Fc + Devil Slayer Team 12.03.2015 Toukyou Kushu:re 19 Devil Slayer Team 7.03.2015 Toukyou Kushu:re 18 Devil Slayer Team 24.02.2015 Toukyou Kushu:re 17 Devil Slayer Team 21.02.2015 Toukyou Kushu:re 16 Devil Slayer Team 11.02.2015 Toukyou Kushu:re 15 Devil Slayer Team 4.02.2015 Toukyou Kushu:re 14 Devil Slayer Team 29.01.2015 Toukyou Kushu:re 13 Devil Slayer Team 25.01.2015 Toukyou Kushu:re 12 Devil Slayer Team 12.01.2015 Toukyou Kushu:re 11 Devil Slayer Team 25.12.2014 Toukyou Kushu:re 10 Devil Slayer Team 17.12.2014 Toukyou Kushu:re 9 Devil Slayer Team 9.12.2014 Toukyou Kushu:re 8 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 7 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 6 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 5 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 4 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 3.5 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 3 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 2 Devil Slayer Team 1.12.2014 Toukyou Kushu:re 1 Devil Slayer Team 1.12.2014