Trạch Thiên Ký

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua .

Chương mới nhất: 84 - Đang tiến hànhNăm Thái Thủy, thần thạch từ trên trời rơi xuống, phân tán khắp nhân gian, trong đó trên bề mặt của thần thạch rơi xuống phía đông lục địa, có khắc những biểu tượng kì quái. Thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh vì chữa bệnh cải mệnh đã rời khỏi sư phụ của mình, đem theo một bức hôn thư đến nhân gian…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Trạch Thiên Ký 84 19.04.2018 Trạch Thiên Ký 83 2.02.2018 Trạch Thiên Ký 82 30.01.2018 Trạch Thiên Ký 81 24.01.2018 Trạch Thiên Ký 80 22.01.2018 Trạch Thiên Ký 79 19.01.2018 Trạch Thiên Ký 78 17.01.2018 Trạch Thiên Ký 77 14.01.2018 Trạch Thiên Ký 76 11.01.2018 Trạch Thiên Ký 75 7.01.2018 Trạch Thiên Ký 74 31.12.2017 Trạch Thiên Ký 73 23.12.2017 Trạch Thiên Ký 72 23.12.2017 Trạch Thiên Ký 71 18.12.2017 Trạch Thiên Ký 70 17.12.2017 Trạch Thiên Ký 68 truyentranhtuan.com 14.12.2017 Trạch Thiên Ký 67.2 17.04.2017 Trạch Thiên Ký 67.1 A3 Manga 16.04.2017 Trạch Thiên Ký 66.2 A3 Manga 25.03.2017 Trạch Thiên Ký 66.1 24.03.2017 Trạch Thiên Ký 65.2 23.03.2017 Trạch Thiên Ký 65.1 22.03.2017 Trạch Thiên Ký 64.2 20.03.2017 Trạch Thiên Ký 64.1 20.03.2017 Trạch Thiên Ký 63.2 A3 Manga 17.03.2017 Trạch Thiên Ký 63.1 16.03.2017 Trạch Thiên Ký 62.2 16.03.2017 Trạch Thiên Ký 62.1 16.03.2017 Trạch Thiên Ký 61.2 16.03.2017 Trạch Thiên Ký 61.1 A3 Manga 9.03.2017 Trạch Thiên Ký 61.1 14.03.2017 Trạch Thiên Ký 60.2 A3 Manga 7.03.2017 Trạch Thiên Ký 60.1 6.03.2017 Trạch Thiên Ký 59.2 6.03.2017 Trạch Thiên Ký 59.1 6.03.2017 Trạch Thiên Ký 58.2 6.03.2017 Trạch Thiên Ký 58.1 6.03.2017 Trạch Thiên Ký 57.2 6.03.2017 Trạch Thiên Ký 57.1 27.02.2017 Trạch Thiên Ký 56.2 27.02.2017 Trạch Thiên Ký 56.1 27.02.2017 Trạch Thiên Ký 55.2 22.02.2017 Trạch Thiên Ký 55.1 22.11.2016 Trạch Thiên Ký 54.2 22.11.2016 Trạch Thiên Ký 54.1 7.11.2016 Trạch Thiên Ký 53.2 24.10.2016 Trạch Thiên Ký 38.1 10.10.2016 Trạch Thiên Ký 37.2 10.10.2016 Trạch Thiên Ký 37.1 10.10.2016 Trạch Thiên Ký 36.2 10.10.2016 Trạch Thiên Ký 36.1 10.10.2016 Trạch Thiên Ký 35.2 10.10.2016 Trạch Thiên Ký 35.1 10.10.2016 Trạch Thiên Ký 34.2 10.10.2016 Trạch Thiên Ký 34.1 10.10.2016 Trạch Thiên Ký 33.2 10.10.2016 Trạch Thiên Ký 33.1 10.10.2016 Trạch Thiên Ký 33 23.12.2016 Trạch Thiên Ký 32.2 10.10.2016 Trạch Thiên Ký 32.1 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 31.2 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 31.1 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 30.2 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 30.1 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 29.2 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 29.1 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 28.2 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 28.1 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 28.1 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 27.2 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 27.1 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 26.2 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 26.1 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 25.2 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 25.1 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 24 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 23 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 22.1 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 21.2 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 21.1 9.10.2016 Trạch Thiên Ký 20.2 4.10.2016 Trạch Thiên Ký 20.1 4.10.2016 Trạch Thiên Ký 19.2 4.10.2016 Trạch Thiên Ký 19.1 4.10.2016 Trạch Thiên Ký 18.2 4.10.2016 Trạch Thiên Ký 18.1 4.10.2016 Trạch Thiên Ký 17.2 4.10.2016 Trạch Thiên Ký 17.1 4.10.2016 Trạch Thiên Ký 16.2 4.10.2016 Trạch Thiên Ký 16.1 4.10.2016 Trạch Thiên Ký 15.2 4.10.2016 Trạch Thiên Ký 15.1 4.10.2016 Trạch Thiên Ký 14.2 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 14.1 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 13.2 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 13.1 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 12.2 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 12.1 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 11.2 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 11.1 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 10.2 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 10.1 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 9.2 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 9.1 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 8.2 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 8.1 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 7.2 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 7.1 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 6.2 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 6.1 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 5.2 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 5.1 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 4.2 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 4.1 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 3.2 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 3.1 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 2.2 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 2.1 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 1.2 3.10.2016 Trạch Thiên Ký 1.1 3.10.2016