Trảm Đạo Kỷ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 19 - Đang tiến hànhDu du vũ trụ, hơn 10 vạn luân hồn, thiên hoàng đã mất, đại đạo đã chết, đến cùng là do ai gây nên ? trong thiên địa này ẩn chứa quá nhiều bí mật, quỷ dị sinh mệnh cấm địa, thần bí cửu khúc thiên thư, vì sao tồn tại trong trên đời, Thiếu niên diệp sinh từ loạn thế ngẫu nhiên nhặt được ma bình, bước lên con đường tu đạo…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Trảm Đạo Kỷ 19 31.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 18 28.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 17 26.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 16 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 15 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 14 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 13 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 12 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 11 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 10 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 9 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 8 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 7 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 6 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 5 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 4 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 3 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 2 22.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 1 22.01.2018