x

Trảm Đạo Kỷ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 92 - Đang tiến hànhDu du vũ trụ, hơn 10 vạn luân hồn, thiên hoàng đã mất, đại đạo đã chết, đến cùng là do ai gây nên ? trong thiên địa này ẩn chứa quá nhiều bí mật, quỷ dị sinh mệnh cấm địa, thần bí cửu khúc thiên thư, vì sao tồn tại trong trên đời, Thiếu niên diệp sinh từ loạn thế ngẫu nhiên nhặt được ma bình, bước lên con đường tu đạo…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Trảm Đạo Kỷ 50 27.02.2019 Trảm Đạo Kỷ 49 26.02.2019 Trảm Đạo Kỷ 48 23.02.2019 Trảm Đạo Kỷ 47 21.02.2019 Trảm Đạo Kỷ 46 20.02.2019 Trảm Đạo Kỷ 45 18.02.2019 Trảm Đạo Kỷ 44 16.02.2019 Trảm Đạo Kỷ 43 13.02.2019 Trảm Đạo Kỷ 42 11.02.2019 Trảm Đạo Kỷ 41 9.02.2019 Trảm Đạo Kỷ 40 7.02.2019 Trảm Đạo Kỷ 39 5.02.2019 Trảm Đạo Kỷ 38 3.02.2019 Trảm Đạo Kỷ 37 30.01.2019 Trảm Đạo Kỷ 36 29.01.2019 Trảm Đạo Kỷ 35 28.01.2019 Trảm Đạo Kỷ 34 30.06.2018 Trảm Đạo Kỷ 33 20.06.2018 Trảm Đạo Kỷ 32 11.06.2018 Trảm Đạo Kỷ 31 9.06.2018 Trảm Đạo Kỷ 30 9.06.2018 Trảm Đạo Kỷ 29 8.06.2018 Trảm Đạo Kỷ 28 22.05.2018 Trảm Đạo Kỷ 27 3.05.2018 Trảm Đạo Kỷ 26 24.04.2018 Trảm Đạo Kỷ 26 24.04.2018 Trảm Đạo Kỷ 25 22.04.2018 Trảm Đạo Kỷ 24 13.04.2018 Trảm Đạo Kỷ 23 5.04.2018 Trảm Đạo Kỷ 22 4.04.2018 Trảm Đạo Kỷ 21 4.04.2018 Trảm Đạo Kỷ 20 4.04.2018 Trảm Đạo Kỷ 19 31.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 18 28.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 17 26.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 16 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 15 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 14 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 13 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 12 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 11 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 10 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 9 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 8 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 7 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 6 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 5 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 4 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 3 23.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 2 22.01.2018 Trảm Đạo Kỷ 1 22.01.2018