Transfer Student Storm Bringer

Tên khác: Storm Bringer; Stormy Transfer Student; Transfer Student The Storm Bringer

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Manhwa , School Life .

Chương mới nhất: 91 - Đang tiến hànhJu Ingong: 1 thằng ngu cứ khoái tỏ ra nguy hiểm. Do mang cái mặt “hung thần ác sát” nên đi đâu cũng bị nhầm lẫn là “trùm xã hội trắng”. Ở trường cũ cậu bị dập cho tơi tả và đã quyết định chuyển trường. Một ngôi trường mới, 1 sự nguy hiểm mới (ko theo nghĩa đen nha), 1 cuộc chiến mới. Tất cả sẽ được diễn biến trong bộ manhwa hài hước này, đón xem!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Transfer Student Storm Bringer 91 20.05.2017 Transfer Student Storm Bringer 90 20.05.2017 Transfer Student Storm Bringer 89 20.05.2017 Transfer Student Storm Bringer 88 20.05.2017 Transfer Student Storm Bringer 87 20.05.2017 Transfer Student Storm Bringer 86 20.05.2017 Transfer Student Storm Bringer 85 egscans.org 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 84 egscans.org 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 83 egscans.org 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 82 egscans.org 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 81 egscans.org 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 80 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 79 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 78 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 77 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 76 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 75 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 74 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 73 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 72 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 71 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 70 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 69 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 68 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 67 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 66 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 65 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 64 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 63 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 62 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 61 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 60 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 59 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 58 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 57 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 56 Falcon Black 12.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 55 Falcon Black 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 54 Falcon Black 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 53 Falcon Black 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 52 Falcon Black 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 51 Falcon Black 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 50 Falcon Black 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 49 Falcon Black 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 48 Falcon Black 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 47 Falcon Black 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 46 Falcon Group 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 45 Falcon Group 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 44 Falcon Group 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 43 Falcon Group 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 42 Falcon Group 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 41 Falcon Group 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 40 Falcon Group 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 39 Falcon Group 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 38 Falcon Group 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 37 Falcon Group 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 36 Falcon Group 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 35 Falcon Group 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 34 Falcon Group 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 33 Anonymous 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 32 Anonymous 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 31 Anonymous 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 30 Anonymous 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 29 Anonymous 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 28 Anonymous 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 27 Anonymous 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 26 Anonymous 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 25 Anonymous 11.01.2015 Transfer Student Storm Bringer 24 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 23 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 22 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 21 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 20 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 19 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 18 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 17 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 16 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 15 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 14 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 13 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 12 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 11 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 10 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 9 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 8 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 7 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 6 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 5 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 4 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 3 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 2 Deathplace Team 31.08.2014 Transfer Student Storm Bringer 1 Deathplace Team 31.08.2014