Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , Manhua .

Chương mới nhất: 130 - Đang tiến hànhKẻ chép văn cũng không thể không làm mà hưởng !
Ngươi gặp qua sao tiểu thuyết liền muốn bị hệ thống bức đi chơi mệnh xuyên việt giả sao?
Ngươi gặp qua lời nói kiếp trước danh ngôn liền muốn bị hệ thống buộc hình phạt thể xác xuyên việt giả sao?
Ta mẹ nó chính là muốn kiếm tiền mà thôi, như thế nào liền khó như vậy !
Hệ thống, ngươi hay không dám không gây chuyện ? Ta mẹ nó khả năng là giả xuyên việt giả !
====
Truyện thanh xuân nhiệt huyết, có cực hạn vận động.
YY, không hắc nhật, không não tàn. Hệ thống quỷ súc, tồn tại cảm không nhiều, đóng vai trò ra nhiệm vụ liên tục để thôi động diễn biến câu chuyện và chặn đứng tính ỳ của main.
Main nhà giàu, bố mẹ thương chính kết hợp nên không có chuyện phế vật nghịch tập các kiểu cẩu huyết.
Truyện 1×1 từ đầu đến cuối, không hậu cung hay vương tơ lòng với bóng hồng nào khác.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 130 8.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 129 8.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 128 8.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 127 8.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 126 8.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 125 8.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 124 8.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 123 8.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 122 8.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 121 8.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 120 4.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 119 4.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 118 4.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 117 4.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 116 4.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 115 3.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 114 3.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 113 3.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 112 3.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 111 3.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 110 3.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 109 3.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 108 3.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 107 3.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 106 3.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 105 3.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 104 3.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 103 1.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 102 1.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 101 1.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 100 1.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 99 1.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 98 1.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 97 1.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 96 1.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 95 1.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 94 1.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 93 1.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 92 1.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 91 1.08.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 90 30.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 89 30.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 88 30.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 87 30.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 86 30.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 85 30.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 84 30.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 83 30.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 82 30.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 81 30.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 80 26.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 79 26.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 78 26.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 77 26.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 76 26.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 75 26.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 74 26.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 73 26.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 72 25.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 71 25.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 70 22.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 69 22.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 68 22.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 67 22.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 66 22.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 65 22.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 64 22.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 63 22.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 62 22.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 61 22.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 60 22.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 59 22.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 58 22.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 57 22.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 56 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 55 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 54 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 53 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 52 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 51 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 50 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 49 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 48 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 47 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 46 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 45 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 44 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 43 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 42 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 41 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 40 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 39 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 38 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 37 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 36 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 35 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 34 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 33 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 32 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 31 21.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 30 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 29 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 28 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 27 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 26 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 25 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 24 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 23 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 22 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 21 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 20 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 19 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 18 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 17 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 16 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 15 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 14 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 13 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 12 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 11 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 10 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 9 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 8 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 7 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 6 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 5 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 4 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 3 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 2 20.07.2020 Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia 1 20.07.2020