Trường Sinh Giới

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Manhua .

Chương mới nhất: 70 - Đang tiến hànhTác phẩm nói về nhân vật chính tên Tiêu Thần, hắn thân võ công tuyệt thế. Lại bất đắc dĩ bị cuốn vào một thế giới cổ lão tên là “Trường Sinh giới”. Tại đây, hắn sẽ phải bắt đầu đấu tranh cho sự sống của mình và khám pháTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Trường Sinh Giới 95 19.04.2018 Trường Sinh Giới 70 18.10.2018 Trường Sinh Giới 69 10.10.2018 Trường Sinh Giới 68 8.10.2018 Trường Sinh Giới 67 3.10.2018 Trường Sinh Giới 65 21.08.2018 Trường Sinh Giới 64 1.08.2018 Trường Sinh Giới 63 11.07.2018 Trường Sinh Giới 62 22.06.2018 Trường Sinh Giới 61 22.06.2018 Trường Sinh Giới 60 11.05.2018 Trường Sinh Giới 58 2.04.2018 Trường Sinh Giới 57 14.03.2018 Trường Sinh Giới 56 31.01.2018 Trường Sinh Giới 55 4.01.2018 Trường Sinh Giới 54 4.12.2017 Trường Sinh Giới 53 21.11.2017 Trường Sinh Giới 52 14.11.2017 Trường Sinh Giới 51 14.11.2017 Trường Sinh Giới 50 14.11.2017 Trường Sinh Giới 49 10.10.2017 Trường Sinh Giới 48 25.08.2017 Trường Sinh Giới 47 11.07.2017 Trường Sinh Giới 46 29.06.2017 Trường Sinh Giới 45 29.06.2017 Trường Sinh Giới 44 6.06.2017 Trường Sinh Giới 43 hamtruyen.com 25.04.2017 Trường Sinh Giới 42 hamtruyen.com 11.04.2017 Trường Sinh Giới 41 hamtruyen.com 1.04.2017 Trường Sinh Giới 40 hamtruyen.com 16.03.2017 Trường Sinh Giới 39 2.03.2017 Trường Sinh Giới 38 hamtruyen.com 16.02.2017 Trường Sinh Giới 37 hamtruyen.com 7.02.2017 Trường Sinh Giới 36 hamtruyen.com 20.01.2017 Trường Sinh Giới 35 hamtruyen.com 5.01.2017 Trường Sinh Giới 34 23.12.2016 Trường Sinh Giới 33 2.12.2016 Trường Sinh Giới 32 3.11.2016 Trường Sinh Giới 31 20.10.2016 Trường Sinh Giới 30 4.10.2016 Trường Sinh Giới 29 23.09.2016 Trường Sinh Giới 28 6.09.2016 Trường Sinh Giới 27 17.08.2016 Trường Sinh Giới 26 hamtruyen.com 6.08.2016 Trường Sinh Giới 25.5 hamtruyen.com 6.08.2016 Trường Sinh Giới 25 hamtruyen.com 6.08.2016 Trường Sinh Giới 24 hamtruyen.com 6.08.2016 Trường Sinh Giới 23 hamtruyen.com 6.08.2016 Trường Sinh Giới 22 hamtruyen.com 6.08.2016 Trường Sinh Giới 21 hamtruyen.com 5.06.2016 Trường Sinh Giới 20 hamtruyen.com 5.06.2016 Trường Sinh Giới 19 hamtruyen.com 5.06.2016 Trường Sinh Giới 18 hamtruyen.com 5.06.2016 Trường Sinh Giới 17 hamtruyen.com 8.04.2016 Trường Sinh Giới 16 hamtruyen.com 8.04.2016 Trường Sinh Giới 15 hamtruyen.com 6.03.2015 Trường Sinh Giới 14 hamtruyen.com 6.03.2015 Trường Sinh Giới 13 hamtruyen.com 6.03.2015 Trường Sinh Giới 12 hamtruyen.com 6.03.2015 Trường Sinh Giới 11 hamtruyen.com 6.03.2015 Trường Sinh Giới 10 hamtruyen.com 6.03.2015 Trường Sinh Giới 9 hamtruyen.com 6.03.2015 Trường Sinh Giới 8 hamtruyen.com 6.03.2015 Trường Sinh Giới 7 hamtruyen.com 6.03.2015 Trường Sinh Giới 6 hamtruyen.com 6.03.2015 Trường Sinh Giới 5 hamtruyen.com 6.03.2015 Trường Sinh Giới 4 hamtruyen.com 6.03.2015 Trường Sinh Giới 3 hamtruyen.com 6.03.2015 Trường Sinh Giới 2 hamtruyen.com 6.03.2015 Trường Sinh Giới 1 hamtruyen.com 6.03.2015