Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 58 - Đang tiến hànhHọc sinh trung học Misumi Makoto bị gọi vào thế giới khác bởi vị thần Tsukuyomi để làm anh hùng. Tuy nhiên xấu trai cũng là một cái tội, vị thần ngứa mắt nên đá chàng trai xuống nhân gian với một chút sức mạnh được ban cho. Giờ đây, Makoto đang tự quyết định vận mệnh của mình…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 58 30.11.2020 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 57 4.11.2020 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 56 8.09.2020 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 55 29.07.2020 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 54 11.07.2020 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 53 22.06.2020 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 52 5.06.2020 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 51 15.05.2020 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 50 15.05.2020 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 49 29.12.2019 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 48 3.12.2019 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 47 3.12.2019 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 46 3.12.2019 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 45 3.12.2019 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 44 31.08.2019 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 43 3.12.2019 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 42 3.12.2019 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 41 13.05.2019 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 40 28.02.2019 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 39 3.12.2019 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 38 6.01.2019 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 37 30.12.2018 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 36 14.12.2018 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 35 16.10.2018 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 34 18.08.2018 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 33 18.07.2018 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 30 20.05.2018 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 29 2.05.2018 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 28 2.01.2018 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 27 31.12.2017 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 26 20.10.2017 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 25 20.09.2017 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 24 12.08.2017 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 23 15.07.2017 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 22 10.07.2017 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 21 10.07.2017 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 20 3.05.2017 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 19 3.05.2017 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 18 3.05.2017 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 17 3.05.2017 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 16 3.05.2017 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 15 3.05.2017 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 14 3.01.2017 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 13 5.08.2016 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 12 5.08.2016 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 11 5.08.2016 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 10 5.08.2016 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 9 5.08.2016 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 8 5.08.2016 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 7 5.08.2016 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 6 5.08.2016 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 5 5.08.2016 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 4 5.08.2016 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 3 5.08.2016 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 2 5.08.2016 Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu 1 5.08.2016