Tu Thiên Truyện

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 13 - Đang tiến hànhThiên Diễn đại lục,lấy tu thiên vi tôn. Thiếu niên Lâm Mạc bản thân có bất diệt kiếm thể, tình cờ có được tuyệt thế công pháp “Nam Hoa Kinh”, từ đó một cái nghiền áp cường giả, nghịch tập tu thiên chi lộ. Bảo vệ người nhà, bái danh sư, thu tiểu đệ, ôm mỹ nhân, thành tựu một thế hệ tu thiên chí tôn!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tu Thiên Truyện 13 7.06.2020 Tu Thiên Truyện 12 5.06.2020 Tu Thiên Truyện 11 31.05.2020 Tu Thiên Truyện 10 28.05.2020 Tu Thiên Truyện 9 28.05.2020 Tu Thiên Truyện 8 28.05.2020 Tu Thiên Truyện 7 28.05.2020 Tu Thiên Truyện 6 28.05.2020 Tu Thiên Truyện 5 28.05.2020 Tu Thiên Truyện 4 28.05.2020 Tu Thiên Truyện 3 28.05.2020 Tu Thiên Truyện 2 28.05.2020 Tu Thiên Truyện 1 28.05.2020