Tuyệt Thế Kiếm Thần

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 37 - Đang tiến hànhMột kiếp ta đã phụ ngươi, để ngươi vạn kiếp bất phục! Một kiếp này nhìn ngươi đã ngộ được bản chân, không uổng nỗi khổ tâm của ta! Kiếp trước ta là Kiếm Thần Diệp Vân của Thương Khung Đại Lục, lại bị vô song Tiên Nhi phản bội, táng mệnh ở Vạn Giới sơn. May mà trời cao cho ta một cơ hội nữa, bây giờ trở thành cháu đích tôn của chiến vương Diệp Chiến. Một kiếp này vượt mọi chông gai, từng bước vươn tới đỉnh phong, cuối cùng trở thành nhất đại tuyệt thế kiếm thần!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tuyệt Thế Kiếm Thần 37 12.12.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 35 10.12.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 33 8.12.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 32 7.12.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 31 6.12.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 30 5.12.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 29 4.12.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 28 3.12.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 27 2.12.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 26 truyentranhtuan.com 1.12.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 25 30.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 24 29.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 23 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 22 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 21 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 20 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 19 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 18 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 17 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 16 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 15 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 14 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 13 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 12 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 11 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 10 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 9 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 8 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 7 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 6 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 5 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 4 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 3 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 2 28.11.2018 Tuyệt Thế Kiếm Thần 1 28.11.2018