Tuyệt Thế Võ Hồn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 45 - Đang tiến hànhLong mạch đại lục, thị tộc tông môn quần lập, võ giả tranh đấu không ngừng. Thiếu niên Trần phPng, tuy không thiên phú, cũng nghĩ chống lại thiên mệnh, mười năm chịu nhục, nhận hết lặng lẽ. May mắn được lương sư dạy bảo, đến chí tôn long huyết, thần bí cổ đỉnh, đạp lên từ từ tu hành, cùng con đường cường giả tranh đoạt !

VN:F [1.9.22_1171]
(0)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tuyệt Thế Võ Hồn 45 19.06.2019 Tuyệt Thế Võ Hồn 44 17.06.2019 Tuyệt Thế Võ Hồn 43 15.06.2019 Tuyệt Thế Võ Hồn 42 13.06.2019 Tuyệt Thế Võ Hồn 41 11.06.2019 Tuyệt Thế Võ Hồn 40 9.06.2019 Tuyệt Thế Võ Hồn 39 4.05.2019 Tuyệt Thế Võ Hồn 37 30.04.2019 Tuyệt Thế Võ Hồn 36 16.04.2019 Tuyệt Thế Võ Hồn 35 14.04.2019 Tuyệt Thế Võ Hồn 33 26.01.2019 Tuyệt Thế Võ Hồn 32 24.01.2019 Tuyệt Thế Võ Hồn 31 21.01.2019 Tuyệt Thế Võ Hồn 30 20.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 28 18.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 27 18.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 26 16.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 25 18.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 24 14.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 23 13.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 22 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 21 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 20 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 19 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 18 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 17 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 16 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 15 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 14 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 13 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 12 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 11 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 10 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 9 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 8 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 7 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 6 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 5 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 4 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 3 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 2 12.12.2018 Tuyệt Thế Võ Hồn 1 12.12.2018