Tuyệt Thế Võ Thần

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Fantasy .

Chương mới nhất: 113 - Đang tiến hànhCửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tuyệt Thế Võ Thần 113 14.01.2018 Tuyệt Thế Võ Thần 112 12.01.2018 Tuyệt Thế Võ Thần 111 12.01.2018 Tuyệt Thế Võ Thần 110 7.01.2018 Tuyệt Thế Võ Thần 109 5.01.2018 Tuyệt Thế Võ Thần 108 31.12.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 107 27.12.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 106 23.12.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 105 18.12.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 103 14.12.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 102 12.12.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 101 6.12.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 100 2.12.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 99 30.11.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 98 27.11.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 97 truyentranhtuan.com 24.11.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 96 20.11.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 95 17.11.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 94 14.11.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 93 6.11.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 92 1.11.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 91 30.10.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 90 28.10.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 89 24.10.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 88 20.10.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 87 25.07.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 87 19.10.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 86 12.10.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 85 9.10.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 84 7.10.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 83 5.10.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 82 30.09.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 81 25.09.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 80 18.09.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 79 17.09.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 78 12.09.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 77 10.09.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 76 7.09.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 75 6.09.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 75 7.09.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 74 5.09.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 73 25.08.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 72 21.08.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 71 20.08.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 70 20.08.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 69 10.08.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 68 8.08.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 67 1.08.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 66 25.07.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 65 22.07.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 64 18.07.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 63 16.07.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 62 16.07.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 61 8.07.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 60 hamtruyen.com 4.07.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 59 30.06.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 58 24.06.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 57 21.06.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 55 16.06.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 54 10.06.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 53 8.06.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 52 5.06.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 51 3.06.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 50 29.05.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 49 26.05.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 48 25.05.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 47 19.05.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 46 17.05.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 45 hamtruyen.com 13.05.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 44 hamtruyen.com 6.05.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 43 hamtruyen.com 2.05.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 42 hamtruyen.com 1.05.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 41 hamtruyen.com 25.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 40 hamtruyen.com 24.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 39 hamtruyen.com 23.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 38 hamtruyen.com 23.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 37 hamtruyen.com 23.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 36 hamtruyen.com 23.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 35 hamtruyen.com 23.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 34 hamtruyen.com 23.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 33 hamtruyen.com 23.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 32 hamtruyen.com 23.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 31 hamtruyen.com 23.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 30 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 29 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 28 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 27 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 26 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 25 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 24 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 23 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 22 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 21 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 20 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 19 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 18 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 17 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 16 hamtruyen.com 22.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 15 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 14 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 13 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 12 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 11 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 10 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 9 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 8 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 7 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 6 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 5 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 4 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 3 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 2 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 1 hamtruyen.com 21.04.2017 Tuyệt Thế Võ Thần 1 25.08.2017