Tuyệt Thế Yêu Đế

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 62 - Đang tiến hànhGọi hắn là ma, hắn nhất kiếm bình thiên, nhất khí đãng thương khung, so với tiên càng giống tiên. Nói hắn là phật, hắn đồ tận bát hoang, đúc thi sơn huyết hải, so với ma càng giống ma. Lấy huyết tẩy thân, lấy hỏa luyện cốt, bất tử bất diệt, thành tựu Hồng Mông Đại Yêu Đạo
Thiếu niên Lâm Phong từ trong khốn cảnh quật khởi, ngẫu nhiên có được Hồng Mông Yêu chủng, trở thành Tổ Yêu duy nhất trong thiên địaTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tuyệt Thế Yêu Đế 62 3.04.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 61 1.04.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 60 31.03.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 59 29.03.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 58 27.03.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 57 25.03.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 56 23.03.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 55 21.03.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 54 10.03.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 53 8.03.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 52 6.03.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 52 6.03.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 51 4.03.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 50 9.02.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 49 1.02.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 48 31.01.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 47 30.01.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 46 29.01.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 45 28.01.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 44 21.01.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 43 20.01.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 41 9.01.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 40 9.01.2019 Tuyệt Thế Yêu Đế 39 27.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 38 26.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 37 25.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 36 25.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 35 25.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 34 25.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 33 25.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 32 25.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 31 25.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 30 25.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 29 25.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 28 25.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 27 25.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 26 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 25 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 24 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 23 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 22 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 21 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 20 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 19 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 18 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 17 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 16 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 15 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 14 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 13 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 12 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 11 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 10 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 9 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 8 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 7 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 6 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 5 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 4 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 3 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 2 24.12.2018 Tuyệt Thế Yêu Đế 1 24.12.2018