Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 44 - Đang tiến hànhThâm Hải Ma Thú hô hấp hình thành vĩnh viễn không dừng lại phong bạo… Dung Nham Cự Nhân bước chân huỷ diệt từng tòa thành trì… Thâm Uyên Ác Ma đều muốn xâm nhập chỗ này thế giới… Mà Thần Linh hàng lâm, hành tẩu nhân gian truyền bá hắn quang huy… Nhưng mà toàn bộ thế giới do hạ tộc đế quốc ‘Long Sơn Đế Quốc’ thống trị, đây là nhân loại đế quốc, tri thức uyên bác các chui tại trong pháp sư tháp trăm năm nghìn năm, các kỵ sĩ tuần thủ bầu trời đại địa hải dương… Tại đế quốc An Dương hành tỉnh, có một cái rất nhỏ rất tầm thường quý tộc lãnh địa, gọi —— Tuyết Ưng Lĩnh! Câu chuyện, liền từ nơi đây bắt đầu!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 44 11.05.2018 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 43 13.04.2018 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 41 21.03.2018 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 39 1.02.2018 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 38 25.01.2018 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 37 6.01.2018 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 36 28.12.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 35 8.12.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 33 11.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 32 11.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 31 11.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 30 11.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 29 11.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 28 11.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 27 11.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 26 11.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 25 11.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 24 11.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 23 11.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 22 11.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 21 11.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 20 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 19 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 18 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 17 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 16 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 15 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 14 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 13 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 12 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 11 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 10 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 9 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 8 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 7 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 6 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 5 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 4 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 3 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 2 10.11.2017 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 1 10.11.2017