Ubau Mono Ubawareru Mono

Tên khác: Bereave or Bereaved

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 7.2 - Đang tiến hànhSeto Yu, 12 tuổi. Cậu có một cuộc sống vô cùng khó khăn. Sau đó cậu bị cha dượng của mình giết hại để lấy tiền (bảo hiểm) để trả nợ cho ông ta, khi cậu tỉnh dậy cậu đã thấy mình ở thế giới khác. Cuộc phiêu lưu của cậu cũng bắt đầu từ đây “Nếu như có kiếp sau ta nhất định, sẽ không để người khác lấy đi những thứ thuộc về mình”Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ubau Mono Ubawareru Mono 7.2 blogtruyen.com 26.02.2018 Ubau Mono Ubawareru Mono 7.1 blogtruyen.com 27.11.2017 Ubau Mono Ubawareru Mono 6.2 blogtruyen.com 27.11.2017 Ubau Mono Ubawareru Mono 6.1 blogtruyen.com 27.11.2017 Ubau Mono Ubawareru Mono 5.2 blogtruyen.com 27.11.2017 Ubau Mono Ubawareru Mono 5.1 blogtruyen.com 27.11.2017 Ubau Mono Ubawareru Mono 4.3 blogtruyen.com 27.11.2017 Ubau Mono Ubawareru Mono 4.2 blogtruyen.com 27.11.2017 Ubau Mono Ubawareru Mono 4.1 blogtruyen.com 27.11.2017 Ubau Mono Ubawareru Mono 3.2 blogtruyen.com 27.11.2017 Ubau Mono Ubawareru Mono 3 blogtruyen.com 1.08.2017 Ubau Mono Ubawareru Mono 2 blogtruyen.com 1.08.2017 Ubau Mono Ubawareru Mono 1 blogtruyen.com 1.08.2017 Ubau Mono Ubawareru Mono 0 blogtruyen.com 1.08.2017