Ubel Blatt

Tên khác: Übel Blatt; Evil Blade

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Fantasy , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 167.2 - Đang tiến hànhKhi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh ” Mũi thương phản bội” được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden. Từ đó, huyền thoại về “7 vị anh hùng” bắt đầu… Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 2 thập kỷ sau đó, khi mà những “Mũi thương phản bội” trỗi dậy…

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ubel Blatt 167.2 6.03.2020 Ubel Blatt 167 6.03.2020 Ubel Blatt 166 2.01.2020 Ubel Blatt 165 26.06.2019 Ubel Blatt 164 17.06.2019 Ubel Blatt 163 9.06.2019 Ubel Blatt 162 3.06.2018 Ubel Blatt 161 17.03.2018 Ubel Blatt 160 17.03.2018 Ubel Blatt 160 25.06.2019 Ubel Blatt 159 25.06.2019 Ubel Blatt 158 25.06.2019 Ubel Blatt 157 25.06.2019 Ubel Blatt 156 25.06.2019 Ubel Blatt 155 25.06.2019 Ubel Blatt 154 25.06.2019 Ubel Blatt 153 25.06.2019 Ubel Blatt 152 25.06.2019 Ubel Blatt 151 25.06.2019 Ubel Blatt 150 25.06.2019 Ubel Blatt 149 25.06.2019 Ubel Blatt 148 25.06.2019 Ubel Blatt 147 25.06.2019 Ubel Blatt 146.2 25.06.2019 Ubel Blatt 146 25.06.2019 Ubel Blatt 145 25.06.2019 Ubel Blatt 144 25.06.2019 Ubel Blatt 143 25.06.2019 Ubel Blatt 142.5 25.06.2019 Ubel Blatt 142 25.06.2019 Ubel Blatt 141 25.06.2019 Ubel Blatt 140 25.06.2019 Ubel Blatt 139 (-2) Neko Chanteam 2.02.2016 Ubel Blatt 139 1.07.2019 Ubel Blatt 138 (-2) 2.02.2016 Ubel Blatt 138 1.07.2019 Ubel Blatt 137 1.07.2019 Ubel Blatt 136 1.07.2019 Ubel Blatt 135 1.07.2019 Ubel Blatt 134 1.07.2019 Ubel Blatt 133 1.07.2019 Ubel Blatt 132 1.07.2019 Ubel Blatt 131 1.07.2019 Ubel Blatt 130 Lightning Group 19.08.2015 Ubel Blatt 129 Lightning Group 19.08.2015 Ubel Blatt 128 1.07.2019 Ubel Blatt 127 1.07.2019 Ubel Blatt 126 1.07.2019 Ubel Blatt 125 1.07.2019 Ubel Blatt 124 1.07.2019 Ubel Blatt 123 1.07.2019 Ubel Blatt 122 1.07.2019 Ubel Blatt 121 1.07.2019 Ubel Blatt 119 3.07.2019 Ubel Blatt 118 3.07.2019 Ubel Blatt 117 3.07.2019 Ubel Blatt 116 3.07.2019 Ubel Blatt 115 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 114 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 113 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 112 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 111 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 110 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 109 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 108 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 107 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 106 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 105 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 104 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 103 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 102 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 101 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 100 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 99 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 98 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 97 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 96 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 95 Lightning Group 30.07.2014 Ubel Blatt 92-94 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 91 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 90 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 89 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 88 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 87 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 86 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 85 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 84 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 83 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 82 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 81 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 80 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 79 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 78 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 77 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 76 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 75 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 74 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 73 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 72 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 71 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 70 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 69 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 68 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 67 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 66 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 65 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 64 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 63 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 62 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 61 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 60 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 59 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 58 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 57 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 56 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 55 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 54 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 53 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 52 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 51 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 50 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 49 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 48 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 47 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 46 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 45 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 44 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 43 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 42 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 41 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 40 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 39 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 38 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 37 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 36 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 35 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 34 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 33 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 32 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 31 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 30 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 29 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 28 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 27 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 26 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 25 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 24 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 23 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 22 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 21 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 20 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 19 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 18 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 17 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 16 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 15 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 14 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 13 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 12 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 11 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 10 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 9 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 8 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 7 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 6 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 5 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 4 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 3 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 2 blogtruyen.com 30.07.2014 Ubel Blatt 1 blogtruyen.com 30.07.2014