Ultimate Legend: Kang Hae Hyo

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Manhwa , Martial Arts , School Life .

Chương mới nhất: 107 - Đang tiến hànhUltimate Legend: Kang Hae Hyo lấy bối cảnh khi tội phạm và bạo lực vị thành niên trở thành vấn đề cấp thiết của xã hội, đặc biệt là trong môi trường trung học. Để tìm cách giải quyết triệt để tình trạng này, chính phủ đã thành lập ra một ngôi trường đặc biệt, một ngôi trường chỉ dành riêng cho các thành phần trẻ trâu và du côn học đường. Kang Hae Hyo, nhân vật chính của truyện, là một học sinh trung học bình thường và thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, nhưng không hiểu xui rủi thế nào mà rơi vào trường này. Cậu không biết vì sao cậu lại bị đưa vào đây, nhưng có điều gì đó về cậu và quá khứ của cậu sẽ được hé lộ ra tại ngôi trường này… Nào ta cùng tìm hiểu về Kang Hae Hyo bí ẩn qua Ultimate Legend: Kang Hae Hyo.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 107 Amethyst Group 21.12.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 106 Amethyst Group 17.12.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 105 Amethyst Group 15.12.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 104 Amethyst Group 5.12.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 103 Amethyst Group 26.11.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 102 Amethyst Group 24.11.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 101 Amethyst Group 23.11.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 100 Amethyst Group 17.11.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 99 Amethyst Group 14.11.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 98 Amethyst Group 17.09.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 97 Amethyst Group 13.09.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 97 Amethyst Group 17.09.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 96 Amethyst Group 9.09.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 95 Amethyst Group 20.08.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 94 Amethyst Group 17.08.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 93 Amethyst Group 15.08.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 92 Amethyst Group 13.08.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 91 Amethyst Group 12.08.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 90 Amethyst Group 10.08.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 89 Amethyst Group 9.08.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 88 Amethyst Group 6.08.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 87 Amethyst Group 3.08.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 86 Amethyst Group 29.07.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 85 Amethyst Group 9.07.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 85 Amethyst Group 9.07.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 84 Amethyst Group 29.06.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 83 manga24h.com 22.06.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 83 Amethyst Group 29.06.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 82 Amethyst Group 31.05.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 81 Amethyst Group 28.05.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 80 Amethyst Group 18.05.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 79 Amethyst Group 27.04.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 78 Amethyst Group 24.04.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 77 Amethyst Group 21.04.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 76 Amethyst Group 16.04.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 75 Amethyst Group 11.04.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 74 Amethyst Group 9.04.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 73 Amethyst Group 2.04.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 72 Amethyst Group 19.03.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 71 vechai.info 17.03.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 70 Amethyst Group 14.03.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 69 Amethyst Group 12.03.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 68 Amethyst Group 9.03.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 67 manga24h.com 6.03.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 66 Amethyst Group 4.03.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 65 Amethyst Group 1.03.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 64 Amethyst Group 11.02.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 63 Amethyst Group 9.02.2015 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 62 Amethyst Group 8.12.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 61 manga24h.com 4.12.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 60 manga24h.com 2.12.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 59 Amethyst Group 5.10.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 58 Amethyst Group 5.10.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 57 Amethyst Group 5.10.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 56 Amethyst Group 5.10.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 55 Amethyst Group 5.10.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 54 Amethyst Group 2.09.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 53 Amethyst Group 2.09.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 52 Amethyst Group 2.09.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 51 Amethyst Group 2.09.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 50 Amethyst Group 23.08.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 49 Amethyst Group 23.08.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 48 Amethyst Group 23.08.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 47 Amethyst Group 23.08.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 46 Amethyst Group 18.08.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 45 Amethyst Group 10.08.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 44 Amethyst Group 8.08.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 43 Amethyst Group 4.08.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 42 Amethyst Group 2.08.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 41 Amethyst Group 24.07.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 40 Amethyst Group 11.07.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 39 Amethyst Group 11.07.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 38 Amethyst Group 11.07.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 37 Amethyst Group 11.07.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 36 Amethyst Group 11.07.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 35 Amethyst Group 11.07.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 34 Amethyst Group 11.07.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 33 Amethyst Group 11.07.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 32 Amethyst Group 11.07.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 31 Amethyst Group 11.07.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 30 Amethyst Group 8.06.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 29 Amethyst Group 1.06.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 28 Amethyst Group 25.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 27 Amethyst Group 25.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 26 Amethyst Group 25.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 25 Amethyst Group 25.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 24 Amethyst Group 25.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 23 Amethyst Group 25.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 22 Amethyst Group 25.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 21 Amethyst Group 25.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 20 Amethyst Group 25.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 19 Amethyst Group 25.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 18 Amethyst Group 25.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 17 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 16 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 15 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 14 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 13 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 12 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 11 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 10 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 9 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 8 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 7 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 6 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 5 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 4 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 3 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 2 Amethyst Group 24.04.2014 Ultimate Legend: Kang Hae Hyo 1 Amethyst Group 24.04.2014