Umi no Misaki

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Ecchi , Harem , Romance , Seinen .

Chương mới nhất: 122 - Đang tiến hànhGoto Nagi đi du lịch tới đảo Okitsushima để được tận mắt nhìn thấy Umi no Misaki – mũi đất ngoài biển đẹp tuyệt vời. Nhưng khi đến đây cậu lại bất ngờ gặp một cô gái rất kute. Cô dẫn đường cho anh chàng may mắn này đi thăm nơi mà cậu muốn thấy. Đột nhiên, cậu bị ngã xuống biền do sơ suất và cô gái đã ko ngại ngần lao xuống và cứu cậu. Một câu chuyện tình lãng mạn bắt đầu từ đây, hòn đảo kì bí này ần chứa 1 bí mật về truyền thuyết của Dragon God, và bí mật về chính thân phận thật của Nagi.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Umi no Misaki 122 Javien 20.01.2014 Umi no Misaki 121 Javien 19.01.2014 Umi no Misaki 120 Javien 15.01.2014 Umi no Misaki 119 Javien 4.12.2013 Umi no Misaki 118 Javien 15.11.2013 Umi no Misaki 117 Javien 8.11.2013 Umi no Misaki 116 Javien 18.10.2013 Umi no Misaki 115 Javien 18.10.2013 Umi no Misaki 114 Javien 3.10.2013 Umi no Misaki 113 Javien 3.10.2013 Umi no Misaki 112 Javien 3.10.2013 Umi no Misaki 111 Javien 3.10.2013 Umi no Misaki 110 Javien 3.10.2013 Umi no Misaki 109 Javien 3.10.2013 Umi no Misaki 108 Javien 3.10.2013 Umi no Misaki 107 Javien 3.10.2013 Umi no Misaki 104 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 103 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 102 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 101 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 100 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 99 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 98 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 97 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 96 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 95 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 94 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 93 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 92 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 91 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 90 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 89 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 88 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 87 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 86 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 85 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 84 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 83 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 82 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 81 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 80 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 79 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 78 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 77 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 76 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 75 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 74 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 73 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 72 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 71 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 70 hamtruyen.com 3.10.2013 Umi no Misaki 69 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 68 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 67 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 66 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 65 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 64 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 63 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 62 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 61 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 60 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 59 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 58 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 57 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 56 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 55 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 54 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 53 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 52 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 51 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 50 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 49 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 48 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 47 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 46 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 45 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 44 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 43 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 42 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 41 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 40 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 39 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 38 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 37 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 36 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 35 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 34 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 33 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 32 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 31 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 30 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 29 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 28 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 27 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 26 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 25 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 24 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 23 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 22 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 21 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 20 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 19 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 18 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 17 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 16 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 15 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 14 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 13 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 12 manga24h.com 3.10.2013 Umi no Misaki 11 vechai.info 3.10.2013 Umi no Misaki 10 vechai.info 3.10.2013 Umi no Misaki 9 vechai.info 3.10.2013 Umi no Misaki 8 vechai.info 3.10.2013 Umi no Misaki 7 vechai.info 3.10.2013 Umi no Misaki 6 vechai.info 3.10.2013 Umi no Misaki 5 vechai.info 3.10.2013 Umi no Misaki 4 vechai.info 3.10.2013 Umi no Misaki 3 vechai.info 3.10.2013 Umi no Misaki 2 vechai.info 3.10.2013 Umi no Misaki 1 vechai.info 3.10.2013